پــروژه درباره راه‌‌آهن (طراحی مسیر راه آهن)

توضیحات

پــروژه درباره راه‌‌آهن (طراحی مسیر راه آهن)

پــروژه درباره راه‌‌آهن (طراحی مسیر راه آهن)


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۴     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : فهرست مطالب مسیریابی.. گام‌های طراحی.. ابزارهای مسیریابی.. مسیر شکسته. ایستگاه‌های میانی راه‌آهن.. پروفیل‌های عرضی.. قوس‌های قائم. جایگاه پل‌ها تماس چرخ با ریل. پهنای خط. حرکت چرخ بر روی ریل. نتیجه‌گیری: مراجع: مقدمه نخستین قطارها پیش از انقلاب صنعتی با نیروی اسب جابجا می‌گردید. ریل‌های این مسیرها ابتدا از چوب و سپس از چدند بودند. در هفتم سپتامبر ۱۸۲۵، نخستین خط آهن جهان بین Darlington و Stockton در انگلستان به طول ۳۹ کیلومتر توسط ژرژ استفنسون ساخته شد. پس از آن ساخت راه‌آهن در دیگر کشورهای جهان بویژه در اروپا آغاز گشته و در کمترین زمان گسترش یافت. خط آهن بروکسل به مالین (Malines) به طول ۲۰ کیل …

پــروژه درباره راه‌‌آهن (طراحی مسیر راه آهن)


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۴     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : فهرست مطالب مسیریابی.. گام‌های طراحی.. ابزارهای مسیریابی.. مسیر شکسته. ایستگاه‌های میانی راه‌آهن.. پروفیل‌های عرضی.. قوس‌های قائم. جایگاه پل‌ها تماس چرخ با ریل. پهنای خط. حرکت چرخ بر روی ریل. نتیجه‌گیری: مراجع: مقدمه نخستین قطارها پیش از انقلاب صنعتی با نیروی اسب جابجا می‌گردید. ریل‌های این مسیرها ابتدا از چوب و سپس از چدند بودند. در هفتم سپتامبر ۱۸۲۵، نخستین خط آهن جهان بین Darlington و Stockton در انگلستان به طول ۳۹ کیلومتر توسط ژرژ استفنسون ساخته شد. پس از آن ساخت راه‌آهن در دیگر کشورهای جهان بویژه در اروپا آغاز گشته و در کمترین زمان گسترش یافت. خط آهن بروکسل به مالین (Malines) به طول ۲۰ کیل …

پــروژه درباره راه‌‌آهن (طراحی مسیر راه آهن)


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۴     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : فهرست مطالب مسیریابی.. گام‌های طراحی.. ابزارهای مسیریابی.. مسیر شکسته. ایستگاه‌های میانی راه‌آهن.. پروفیل‌های عرضی.. قوس‌های قائم. جایگاه پل‌ها تماس چرخ با ریل. پهنای خط. حرکت چرخ بر روی ریل. نتیجه‌گیری: مراجع: مقدمه نخستین قطارها پیش از انقلاب صنعتی با نیروی اسب جابجا می‌گردید. ریل‌های این مسیرها ابتدا از چوب و سپس از چدند بودند. در هفتم سپتامبر ۱۸۲۵، نخستین خط آهن جهان بین Darlington و Stockton در انگلستان به طول ۳۹ کیلومتر توسط ژرژ استفنسون ساخته شد. پس از آن ساخت راه‌آهن در دیگر کشورهای جهان بویژه در اروپا آغاز گشته و در کمترین زمان گسترش یافت. خط آهن بروکسل به مالین (Malines) به طول ۲۰ کیل …

عمومی و آزاد

پــروژه درباره راه‌‌آهن طراحی مسیر راه آهن,پــروژه,درباره,راه‌‌آهن,طراحی,مسیر,راه آهن