چاه‌ها و قنات

2,000 تومان

چاه‌ها و قنات

چاه

چاه‌هاى دستى

چاه‌هاى نيمه‌عميق

چاه‌هاى نيمه‌عميق قناتى

قنات

عجایب قنات ها در ایران

نوع فايل: word (قابل ويرايش)

تعداد صفحات: 5

توضیحات

چاه‌ها و قنات

فهرست مطالب:

چاه

چاه‌هاى دستى

چاه‌هاى نیمه‌عمیق

چاه‌هاى نیمه‌عمیق قناتى

بخش هایی از قنات

راهرو

خروجی قنات

میله چاه

مادر چاه

مزرعه

اسامی معادل قنات

عجایب قنات ها در ایران

چاه‌ها و قنات

چاه

چاه به‌عنوان یکى دیگر از منابع تأمین آب در ایران، که از زمان‌هاى دور به‌منظور تأمین آب مصرفى خانگی، مصرف احشام و کشاورزى مورداستفاده قرار مى‌گیرد شناخته‌شده است. چاه به مفهوم واقعى آن عبارت است از حفر گودالى عمودى که معمولاً قطر آن متفاوت است و عمق آن تا جایی امتداد مى‌یابد که از سطح آب زیرزمینى عبور کرده و به لایه‌هاى آبدار زمین برسد. فرق اساسى و عمدهٔ چاه با قنات در این است که به‌منظور استفاده از آب چاه نیاز به یک قوهٔ محرکه، ضرورى است و این نیز به‌وسیله انسان، حیوان، با دو موتور ممکن است ایجاد شود. به‌طورکلی مى‌توان چاه‌هاى متداول در ایران را به شرح زیر نام برد:

چاه‌های دستی ، چاه‌های نیمه‌عمیق ، چاه‌های عمیق ، چاه‌های آرتزین ، چشمه‌ها

چاه‌هاى دستى

این چاه‌ها از گذشته به‌طور وسیعى در کلیهٔ منازل شهرى و روستایی حفر مى‌شوند. حفارى این چاه‌ها به‌وسیلهٔ افرادى حرفه‌اى بنام مقنّى صورت مى‌گیرد. عمق چاه‌ها بستگى به لایه‌هاى آبدار دارد. اگرچه در بسیارى از شهرها تا حدودى استفاده از آب چاه‌ها، به علت وجود لوله‌کشى شهری، منسوخ‌شده، ولى در اکثر روستاها هنوز به‌عنوان یک منبع آب مصرف خانگى مورداستفاده قرار مى‌گیرد که اغلب به علت مجاورت با چاه‌هاى فاضلاب و توالت‌ها غیربهداشتى است. آب این چاه‌ها که عموماً کم است به‌وسیلهٔ دلو و ریسمان، چرخ چاه، تلمبه‌هاى چوبى یا فلزی، منجیق و یا احیاناً موتورهاى شناور و بغل چاهى استخراج مى‌شود.

چاه‌هاى نیمه عمیق

چاه‌هاى نیمه عمیق احتمالاً تکامل‌یافتهٔ چاه‌هاى دستى است که به‌منظور کشاورزى در مزارع حفر مى‌شده است. با توجه به اینکه براى ایجاد نیروى لازم جهت بالا آوردن آب از موتور (برقى یا دیزلی) استفاده مى‌شود، حفر این چاه‌ها در ایران قدمت زیادى ندارد و بیشتر بعد از اصلاحات ارضى در ایران متداول شده است. زمانى که حفر چاه در ایران رایج شد، عموماً تشویق و یا ممانعتى براى حفر آن از سوى دستگاه‌هاى اجرائى وجود نداشته. هر زارع یا گروهى از زارعین که امکان سرمایه‌گذارى (حدود ۲۰ هزار تومان در سال ۱۳۴۲) داشتن قادر بودند که نسبت به حفر چاه نیمه عمیق اقدام کنند.

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۵

لطفاً برای مشاهده متن کامل تحقیق چاه‌ها و قنات محصول را خریداری و دانلود نمائید

تشکر از خریدتان

  • چاه ها و قنات ها
  • چاه ها و قنات های ایران
  • چاهها و قنات