ژنتیک

شناسه محصول: fb73c86c3ab6 دسته:

توضیحات

ژنتیک

ژنتیک

ژنتیک

نام فایل : ژنتیک
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۲
حجم : ۲۵۴ کیلوبایت
فهرست مطالبعنوان صفحهانگور۱کوجه فرنگی۲یونجه۴ذرت۶چغندرقند۷مرکبات۹گلهای زینتی۱۰اصلاح نباتات :۱۴مهندسی ژنتیک گیاهی:۲۲منابع ۲۳انگورانگور با انواع خاکها خود را تطبیق داده و عناصر غذایی مورد نیاز آن نسبت به سایر محصولات باغبانی کمتر است اما کمبود هر کدام از آنها حتی به مقدار کم نیز تاثیر زیادی بر کیفیت و کمیت محصول خواهد داشت .تاثیر عناصر مختلف بر انگور و علایم کمبود آنها:……

ژنتیک

ژنتیک

نام فایل : ژنتیک
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۲
حجم : ۲۵۴ کیلوبایت
فهرست مطالبعنوان صفحهانگور۱کوجه فرنگی۲یونجه۴ذرت۶چغندرقند۷مرکبات۹گلهای زینتی۱۰اصلاح نباتات :۱۴مهندسی ژنتیک گیاهی:۲۲منابع ۲۳انگورانگور با انواع خاکها خود را تطبیق داده و عناصر غذایی مورد نیاز آن نسبت به سایر محصولات باغبانی کمتر است اما کمبود هر کدام از آنها حتی به مقدار کم نیز تاثیر زیادی بر کیفیت و کمیت محصول خواهد داشت .تاثیر عناصر مختلف بر انگور و علایم کمبود آنها:……

ژنتیک

ژنتیک

نام فایل : ژنتیک
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۲
حجم : ۲۵۴ کیلوبایت
فهرست مطالبعنوان صفحهانگور۱کوجه فرنگی۲یونجه۴ذرت۶چغندرقند۷مرکبات۹گلهای زینتی۱۰اصلاح نباتات :۱۴مهندسی ژنتیک گیاهی:۲۲منابع ۲۳انگورانگور با انواع خاکها خود را تطبیق داده و عناصر غذایی مورد نیاز آن نسبت به سایر محصولات باغبانی کمتر است اما کمبود هر کدام از آنها حتی به مقدار کم نیز تاثیر زیادی بر کیفیت و کمیت محصول خواهد داشت .تاثیر عناصر مختلف بر انگور و علایم کمبود آنها:……

سایر رشته های فنی مهندسی