ژنراتورها-وموتورهای-الکتریکی-۱۳-ص

شناسه محصول: f221aa361b82 دسته:

توضیحات

ژنراتورها-وموتورهای-الکتریکی-۱۳-ص

ژنراتورها-وموتورهای-الکتریکی-13-ص

ژنراتورها-وموتورهای-الکتریکی-۱۳-ص

نام فایل : ژنراتورها-وموتورهای-الکتریکی-۱۳-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۱
حجم : ۶۰ کیلوبایت
ژنراتورها وموتورهای الکتریکیمقدمه: ژنراتورها و موتورهای الکتریکی گروه از وسایل استفاده شده جهت تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی یا برعکس . توسط وسایل الکترومغناطیس هستند . یک ماشینی که انرژی الکتریکی به مکانیکی تبدیل می کند موتورنام دارد.وماشینی که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند ژنراتور یا آلترناتور یامتناوب کننده یا…

ژنراتورها-وموتورهای-الکتریکی-13-ص

ژنراتورها-وموتورهای-الکتریکی-۱۳-ص

نام فایل : ژنراتورها-وموتورهای-الکتریکی-۱۳-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۱
حجم : ۶۰ کیلوبایت
ژنراتورها وموتورهای الکتریکیمقدمه: ژنراتورها و موتورهای الکتریکی گروه از وسایل استفاده شده جهت تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی یا برعکس . توسط وسایل الکترومغناطیس هستند . یک ماشینی که انرژی الکتریکی به مکانیکی تبدیل می کند موتورنام دارد.وماشینی که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند ژنراتور یا آلترناتور یامتناوب کننده یا…

ژنراتورها-وموتورهای-الکتریکی-13-ص

ژنراتورها-وموتورهای-الکتریکی-۱۳-ص

نام فایل : ژنراتورها-وموتورهای-الکتریکی-۱۳-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۱
حجم : ۶۰ کیلوبایت
ژنراتورها وموتورهای الکتریکیمقدمه: ژنراتورها و موتورهای الکتریکی گروه از وسایل استفاده شده جهت تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی یا برعکس . توسط وسایل الکترومغناطیس هستند . یک ماشینی که انرژی الکتریکی به مکانیکی تبدیل می کند موتورنام دارد.وماشینی که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند ژنراتور یا آلترناتور یامتناوب کننده یا…

سایر رشته های فنی مهندسی