ژنراتور-های-مگا-واتی-۳۰-ص

شناسه محصول: a10d82712aaa دسته:

توضیحات

ژنراتور-های-مگا-واتی-۳۰-ص

ژنراتور-های-مگا-واتی-30-ص

ژنراتور-های-مگا-واتی-۳۰-ص

نام فایل : ژنراتور-های-مگا-واتی-۳۰-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۶
حجم : ۱۶۰ کیلوبایت
سیستم کنترل تحریکژنراتورهای Marelli) مربوط به واحدهای ۳۲ مگاواتی فیات)فهرست مطالبکلیات بخش قدرت و تولید کننده جریان DCسیستم کنترل محدود کننده های جریان تحریک بررسی اجزاء کنترل کارت RTکارت LSکارت RCکارت INS1 کارت INS2اجزا فرعی کنترل کارت ……

ژنراتور-های-مگا-واتی-30-ص

ژنراتور-های-مگا-واتی-۳۰-ص

نام فایل : ژنراتور-های-مگا-واتی-۳۰-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۶
حجم : ۱۶۰ کیلوبایت
سیستم کنترل تحریکژنراتورهای Marelli) مربوط به واحدهای ۳۲ مگاواتی فیات)فهرست مطالبکلیات بخش قدرت و تولید کننده جریان DCسیستم کنترل محدود کننده های جریان تحریک بررسی اجزاء کنترل کارت RTکارت LSکارت RCکارت INS1 کارت INS2اجزا فرعی کنترل کارت ……

ژنراتور-های-مگا-واتی-30-ص

ژنراتور-های-مگا-واتی-۳۰-ص

نام فایل : ژنراتور-های-مگا-واتی-۳۰-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۶
حجم : ۱۶۰ کیلوبایت
سیستم کنترل تحریکژنراتورهای Marelli) مربوط به واحدهای ۳۲ مگاواتی فیات)فهرست مطالبکلیات بخش قدرت و تولید کننده جریان DCسیستم کنترل محدود کننده های جریان تحریک بررسی اجزاء کنترل کارت RTکارت LSکارت RCکارت INS1 کارت INS2اجزا فرعی کنترل کارت ……

سایر رشته های فنی مهندسی