ژنراتور-۱۴۵-ص

شناسه محصول: 698ff48f7c58 دسته:

توضیحات

ژنراتور-۱۴۵-ص

ژنراتور-145-ص

ژنراتور-۱۴۵-ص

نام فایل : ژنراتور-۱۴۵-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۱۱
حجم : ۴۵۰ کیلوبایت
مقدمه :‌صدای مختصری شنیده خواهد شد این حالت دلالت می کند که کنتاکتها بطورنرمال کار می کنند. همچنین با قطع کردن سیم کشی کنترل از ترمینالهای رله و قراردادن یک رنگ(Bell – SET ) یا ابزار اندازه گیری متفاوت در مدار می توان پیوستگی(CONTINUITY ) را چک کرد، متصل کردن هر یک از اینها به ترمینالهای رله، دلالت می کند. که تا وقتی که عمل کننده چک کنتاکت پائین باشد کنتاکتهای رله بسته است….

ژنراتور-145-ص

ژنراتور-۱۴۵-ص

نام فایل : ژنراتور-۱۴۵-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۱۱
حجم : ۴۵۰ کیلوبایت
مقدمه :‌صدای مختصری شنیده خواهد شد این حالت دلالت می کند که کنتاکتها بطورنرمال کار می کنند. همچنین با قطع کردن سیم کشی کنترل از ترمینالهای رله و قراردادن یک رنگ(Bell – SET ) یا ابزار اندازه گیری متفاوت در مدار می توان پیوستگی(CONTINUITY ) را چک کرد، متصل کردن هر یک از اینها به ترمینالهای رله، دلالت می کند. که تا وقتی که عمل کننده چک کنتاکت پائین باشد کنتاکتهای رله بسته است….

ژنراتور-145-ص

ژنراتور-۱۴۵-ص

نام فایل : ژنراتور-۱۴۵-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۱۱
حجم : ۴۵۰ کیلوبایت
مقدمه :‌صدای مختصری شنیده خواهد شد این حالت دلالت می کند که کنتاکتها بطورنرمال کار می کنند. همچنین با قطع کردن سیم کشی کنترل از ترمینالهای رله و قراردادن یک رنگ(Bell – SET ) یا ابزار اندازه گیری متفاوت در مدار می توان پیوستگی(CONTINUITY ) را چک کرد، متصل کردن هر یک از اینها به ترمینالهای رله، دلالت می کند. که تا وقتی که عمل کننده چک کنتاکت پائین باشد کنتاکتهای رله بسته است….

سایر رشته های فنی مهندسی