ژیمناستیک-۱۷-ص

ژیمناستیک-۱۷-ص

ژیمناستیک-17-ص

ژیمناستیک-۱۷-ص

نام فایل : ژیمناستیک-۱۷-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۵
حجم : ۱۴۰ کیلوبایت
فهرست مطالب:ژیمناستیک۲اطلاعات عمومی۲ژیمناستیک ریتمیک۵َژیمناستیک ریتمیک ، II7هماهنگی :۷اعتماد به نفس :۷انضباط :۸خلاقیت :۸ابزارها در ژیمناستیک ریتمیک :۸طناب :۸حلقه :۹توپ :……

ژیمناستیک-17-ص

ژیمناستیک-۱۷-ص

نام فایل : ژیمناستیک-۱۷-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۵
حجم : ۱۴۰ کیلوبایت
فهرست مطالب:ژیمناستیک۲اطلاعات عمومی۲ژیمناستیک ریتمیک۵َژیمناستیک ریتمیک ، II7هماهنگی :۷اعتماد به نفس :۷انضباط :۸خلاقیت :۸ابزارها در ژیمناستیک ریتمیک :۸طناب :۸حلقه :۹توپ :……

ژیمناستیک-17-ص

ژیمناستیک-۱۷-ص

نام فایل : ژیمناستیک-۱۷-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۵
حجم : ۱۴۰ کیلوبایت
فهرست مطالب:ژیمناستیک۲اطلاعات عمومی۲ژیمناستیک ریتمیک۵َژیمناستیک ریتمیک ، II7هماهنگی :۷اعتماد به نفس :۷انضباط :۸خلاقیت :۸ابزارها در ژیمناستیک ریتمیک :۸طناب :۸حلقه :۹توپ :……

سایر رشته های فنی مهندسی