کارورزی ۳و۴ (مسئله یابی)

شناسه محصول: e2deb277c47a دسته:

توضیحات

کارورزی ۳و۴ (مسئله یابی)

کارورزی ۳و۴ (مسئله یابی)

کارورزی مسئله یابی
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: ۷۶
 
 
 
 
مقدمه
تعریف کارورزی:
هر تجربه آموزشی را که با شغل ترکیب شود، می توان کارورزی نامید و همین ترکیب است که کارورزی را به ابزاری منحصر به فرد برای ( کنکاش شغلی) (Career Exploration) تبدیل می کند.
اصل کلمه کارورزی به واژه (کارورز) بر می گردد و به فردی گفته می شود که در حین تحصیل در آموزش عالی و یا بلافاصله بعد از پایان دوران تحصیل ون تنها با هدف کسب تجربه و مهارت کاری و عملی در موسسه ای مشغول…

کارورزی ۳و۴ (مسئله یابی)

کارورزی مسئله یابی
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: ۷۶
 
 
 
 
مقدمه
تعریف کارورزی:
هر تجربه آموزشی را که با شغل ترکیب شود، می توان کارورزی نامید و همین ترکیب است که کارورزی را به ابزاری منحصر به فرد برای ( کنکاش شغلی) (Career Exploration) تبدیل می کند.
اصل کلمه کارورزی به واژه (کارورز) بر می گردد و به فردی گفته می شود که در حین تحصیل در آموزش عالی و یا بلافاصله بعد از پایان دوران تحصیل ون تنها با هدف کسب تجربه و مهارت کاری و عملی در موسسه ای مشغول…

کارورزی ۳و۴ (مسئله یابی)

کارورزی مسئله یابی
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: ۷۶
 
 
 
 
مقدمه
تعریف کارورزی:
هر تجربه آموزشی را که با شغل ترکیب شود، می توان کارورزی نامید و همین ترکیب است که کارورزی را به ابزاری منحصر به فرد برای ( کنکاش شغلی) (Career Exploration) تبدیل می کند.
اصل کلمه کارورزی به واژه (کارورز) بر می گردد و به فردی گفته می شود که در حین تحصیل در آموزش عالی و یا بلافاصله بعد از پایان دوران تحصیل ون تنها با هدف کسب تجربه و مهارت کاری و عملی در موسسه ای مشغول…

آموزش و پرورش