کارورزی ۳ کنش پژوهی

شناسه محصول: 655530dd7330 دسته:

توضیحات

کارورزی ۳ کنش پژوهی

کارورزی ۳ کنش پژوهی

دانلود کارورزی ۳ کنش پژوهی
رشته: مشاور
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: ۲۰
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
ویژگی‌های من
تصویری از معلم بودن خود
شیوه‌ی تدریس خود
تحلیل موقعیت
طرح مسئله ۱
جلسات توجیهی
طرح مسئله ۲
طرح مسئله ۳
گزارش پایانی
پیشنهادات و انتقادات
خلاصه‌ای از وضعیت مدرسه
منابع
 
چکیده:
پس از تکمیل بخش‌نامه‌های کارورزی و رسیدن آن‌ها به دست دانشجویان کارورزی آغاز شد. پس از طی مراحل اداری اعم از دریافت…

کارورزی ۳ کنش پژوهی

دانلود کارورزی ۳ کنش پژوهی
رشته: مشاور
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: ۲۰
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
ویژگی‌های من
تصویری از معلم بودن خود
شیوه‌ی تدریس خود
تحلیل موقعیت
طرح مسئله ۱
جلسات توجیهی
طرح مسئله ۲
طرح مسئله ۳
گزارش پایانی
پیشنهادات و انتقادات
خلاصه‌ای از وضعیت مدرسه
منابع
 
چکیده:
پس از تکمیل بخش‌نامه‌های کارورزی و رسیدن آن‌ها به دست دانشجویان کارورزی آغاز شد. پس از طی مراحل اداری اعم از دریافت…

کارورزی ۳ کنش پژوهی

دانلود کارورزی ۳ کنش پژوهی
رشته: مشاور
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: ۲۰
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
ویژگی‌های من
تصویری از معلم بودن خود
شیوه‌ی تدریس خود
تحلیل موقعیت
طرح مسئله ۱
جلسات توجیهی
طرح مسئله ۲
طرح مسئله ۳
گزارش پایانی
پیشنهادات و انتقادات
خلاصه‌ای از وضعیت مدرسه
منابع
 
چکیده:
پس از تکمیل بخش‌نامه‌های کارورزی و رسیدن آن‌ها به دست دانشجویان کارورزی آغاز شد. پس از طی مراحل اداری اعم از دریافت…

آموزش و پرورش