کتاب واژگان فرانسه Vocabulaire expliqué du français

شناسه محصول: 2dfa2164dccc دسته: برچسب:

توضیحات

کتاب واژگان فرانسه Vocabulaire expliqué du français

کتاب واژگان فرانسه  Vocabulaire expliqué du français

کتاب واژگان فرانسه Vocabulaire expliqué du français

 
این فرهنگ لغت به تمام سوالات و نیازها در سطح متوسط مطالعه زبان فرانسه پاسخ گفته است. “کتاب درسی واژگان فرانسه” مواردی از جمله واژگان روزمره،
 
مورفولوژی (پیشوندها، پسوندها، کلمات مرکب، واژه‌های جدید)، معناشناسی (مترادف‌ها، متضادها، هم‌نام‌ها، هم‌ریشه‌ها)، معارفه‌ها و . را پوشش می‌دهد. تصاویر
 
آموزشی موجود در کتاب به درک بهتر معنای کلمات به خواننده کمک می‌کند.
 
تعداد صفحات: ۲۸۴ | حجم فایل: ۴۴…

کتاب واژگان فرانسه  Vocabulaire expliqué du français

کتاب واژگان فرانسه Vocabulaire expliqué du français

 
این فرهنگ لغت به تمام سوالات و نیازها در سطح متوسط مطالعه زبان فرانسه پاسخ گفته است. “کتاب درسی واژگان فرانسه” مواردی از جمله واژگان روزمره،
 
مورفولوژی (پیشوندها، پسوندها، کلمات مرکب، واژه‌های جدید)، معناشناسی (مترادف‌ها، متضادها، هم‌نام‌ها، هم‌ریشه‌ها)، معارفه‌ها و . را پوشش می‌دهد. تصاویر
 
آموزشی موجود در کتاب به درک بهتر معنای کلمات به خواننده کمک می‌کند.
 
تعداد صفحات: ۲۸۴ | حجم فایل: ۴۴…

کتاب واژگان فرانسه  Vocabulaire expliqué du français

کتاب واژگان فرانسه Vocabulaire expliqué du français

 
این فرهنگ لغت به تمام سوالات و نیازها در سطح متوسط مطالعه زبان فرانسه پاسخ گفته است. “کتاب درسی واژگان فرانسه” مواردی از جمله واژگان روزمره،
 
مورفولوژی (پیشوندها، پسوندها، کلمات مرکب، واژه‌های جدید)، معناشناسی (مترادف‌ها، متضادها، هم‌نام‌ها، هم‌ریشه‌ها)، معارفه‌ها و . را پوشش می‌دهد. تصاویر
 
آموزشی موجود در کتاب به درک بهتر معنای کلمات به خواننده کمک می‌کند.
 
تعداد صفحات: ۲۸۴ | حجم فایل: ۴۴…

زبان خارجه

فرانسوی