گزارش خدمتگزار مدرسه

شناسه محصول: 80fcf17df4b2 دسته:

توضیحات

گزارش خدمتگزار مدرسه

گزارش خدمتگزار مدرسه

 
گزارشی ویژه خدمتگزار مدرسه
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: ۱۴
 
 
 
 
چکیده:
سرایدار عنصری است که همواره در مدرسه حضور دارد و اهمیت این حضور تا جایی است که در معدود روزهایی از سال هم که به خاطر سفر یا هر دلیل دیگری، قصد ترک مدرسه را می کند، باید با هماهنگی حراست آموزش و پرورش، فردی را به جایگزینی خود قرار دهد. نگهبانی و نگهداری از ساختمان، تأسیسات و وسایل و لوازم مدرسه به عهده اوست و مسئولیتش حتی حول و حوش مدرسه را نیز در برمی گیرد….

گزارش خدمتگزار مدرسه

 
گزارشی ویژه خدمتگزار مدرسه
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: ۱۴
 
 
 
 
چکیده:
سرایدار عنصری است که همواره در مدرسه حضور دارد و اهمیت این حضور تا جایی است که در معدود روزهایی از سال هم که به خاطر سفر یا هر دلیل دیگری، قصد ترک مدرسه را می کند، باید با هماهنگی حراست آموزش و پرورش، فردی را به جایگزینی خود قرار دهد. نگهبانی و نگهداری از ساختمان، تأسیسات و وسایل و لوازم مدرسه به عهده اوست و مسئولیتش حتی حول و حوش مدرسه را نیز در برمی گیرد….

گزارش خدمتگزار مدرسه

 
گزارشی ویژه خدمتگزار مدرسه
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: ۱۴
 
 
 
 
چکیده:
سرایدار عنصری است که همواره در مدرسه حضور دارد و اهمیت این حضور تا جایی است که در معدود روزهایی از سال هم که به خاطر سفر یا هر دلیل دیگری، قصد ترک مدرسه را می کند، باید با هماهنگی حراست آموزش و پرورش، فردی را به جایگزینی خود قرار دهد. نگهبانی و نگهداری از ساختمان، تأسیسات و وسایل و لوازم مدرسه به عهده اوست و مسئولیتش حتی حول و حوش مدرسه را نیز در برمی گیرد….

آموزش و پرورش