گزارش فیزیکی از کارورزی۱رشته علوم تربیتی

شناسه محصول: bde2a2a30571 دسته:

توضیحات

گزارش فیزیکی از کارورزی۱رشته علوم تربیتی

گزارش فیزیکی از کارورزی۱رشته علوم تربیتی

گزارش فیزیکی از کارورزی۱
رشته علوم تربیتی
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: ۱۶
 
 
 
 
 
 
وضعیت ساختمان اداری مدرسه:
دبستان دارای ۲درب می باشد.یکی از درها مخصوص ورود دانش آموزان می باشدودر دیگرکه کوچکتر می باشد مخصوص ورودکارکنان مدرسه است.
ساختمان دارای ۹کلاس می باشد که مخصوص پایه های چهارم پنجم وششم می باشد.
اتاق سرایداری این مدرسه در سمت راست ورودی مدرسه ودفتر معلمین ومعاونین روبه روی درب کوچکتر واقع می باشد.
این دبستان دارای…

گزارش فیزیکی از کارورزی۱رشته علوم تربیتی

گزارش فیزیکی از کارورزی۱
رشته علوم تربیتی
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: ۱۶
 
 
 
 
 
 
وضعیت ساختمان اداری مدرسه:
دبستان دارای ۲درب می باشد.یکی از درها مخصوص ورود دانش آموزان می باشدودر دیگرکه کوچکتر می باشد مخصوص ورودکارکنان مدرسه است.
ساختمان دارای ۹کلاس می باشد که مخصوص پایه های چهارم پنجم وششم می باشد.
اتاق سرایداری این مدرسه در سمت راست ورودی مدرسه ودفتر معلمین ومعاونین روبه روی درب کوچکتر واقع می باشد.
این دبستان دارای…

گزارش فیزیکی از کارورزی۱رشته علوم تربیتی

گزارش فیزیکی از کارورزی۱
رشته علوم تربیتی
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: ۱۶
 
 
 
 
 
 
وضعیت ساختمان اداری مدرسه:
دبستان دارای ۲درب می باشد.یکی از درها مخصوص ورود دانش آموزان می باشدودر دیگرکه کوچکتر می باشد مخصوص ورودکارکنان مدرسه است.
ساختمان دارای ۹کلاس می باشد که مخصوص پایه های چهارم پنجم وششم می باشد.
اتاق سرایداری این مدرسه در سمت راست ورودی مدرسه ودفتر معلمین ومعاونین روبه روی درب کوچکتر واقع می باشد.
این دبستان دارای…

آموزش و پرورش