گزارش کارورزی دانشگاه آزاد اسلامی

2,000 تومان

گزارش كارورزي دانشگاه آزاد اسلامي

فصل 1 : تعریف DSL و ADSL وکاربردها ، و مزایا و معایب آنها

فصل 2: نحوه نصب انواع مودم

فصل 3 : توپولوژی شبکه و انواع شبکه های کامپیوتری

فصل 4 : Wireless چیست؟

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:185

توضیحات

گزارش کارورزی دانشگاه آزاد اسلامی

فهرست مطالب :

مقدمه

فصل ۱ : تعریف DSL و ADSL وکاربردها ، و مزایا و معایب آنها

۱- ۱  اینترنت چیست ؟

۱-۲   DSL چیست؟

۱-۳  DSL چگونه کار میکند ؟

۱-۴  ADSL چیست؟

۱-۵   فنآوریADSL :

۱-۶  ADSL چگونه کار میکند؟

۱-۷   تکنولوژی ADSL :

۱-۸   اینترنت ADSL چیست ؟

۱-۹   موارد مورد نیاز برای اینترنت ADSL :

۱-۱۰   مقایسه انواع  DSLها:

۱-۱۰-۱   Asymmetric DSL) ADSL )

۱-۱۰-۱-۱   مزایای استفاده از سرویس ADSL

۱-۱۰-۱-۲      معایب خطوط ADSL

۱-۱۰-۲   Consumer Digital Subscriber Line ( CDSL )

۱-۱۰-۳   High bit-rate DSL ( HDSL)

۱-۱۰-۴   ISDN DSL( ISDL)

۱-۱۰-۵   MultiMate Symmetric DSL( MSDSL)

۱-۱۰-۶   Rate Adaptive( RADSL)

۱-۱۰-۷   Symmetric DSL(SDSL)

۱-۱۰-۸   UDSL

۱-۱۰-۹   Very high bit-rate (VDSL )

۱-۱۰-۱۰   Voice-over DSL (VODSL)

فصل ۲: نحوه نصب انواع مودم ADSL

۲-۱   نحوه نصب مودم ADSL

۲-۲   راهنمای عیب یابی و پشتیبانی خدمات  ADSL

۲-۳   چراغ لینک (Link) یا وضعیت (Status) مودم چشمک زن است (چراغ Link یا Status خاموش است (  ؟؟؟

۲-۴   چراغ link مودم شما هنگامی که با تلفن صحبت می‌کنید، ثابت است ولی به محض قطع شدن تماس لینک شما چشمک زن می‌شود (status) خاموش می شود ؟؟

۲-۵   نحوه اتصال مودم ADSL به کامپیوتر چگونه است؟

۲-۶   تنظیمات مربوط به مودم به چه صورت است؟

۲-۷   تنظیم pppoe روی سیستم عامل ویندوز XP چگونه است؟

۲-۸   (Splitter) اسپلیتر چیست و چرا باید از آن استفاده کرد؟

۲-۹   تاثیرات نویز روی سرویس ADSL 2+ چگونه است؟

۲-۱۰   علل قطعی‌های مکرر اینترنت ADSL چیست؟۲۳

۲-۱۱   اختلالات تلفن بر روی ADSL به چه دلیل است؟

۲-۱۲   مودم connect است اما هیچ گونه send/receive انجام نمی‌شود؟؟

۲-۱۳   روش نصب انواع مودم ADSL

۲-۱۳-۱   روش نصب مودم D-Link DSL200

۲-۱۳-۲    طریقه نصب مودم D-Link 200t

۲-۱۳-۳   طریقه نصب مودم justec usb modem

۲-۱۳-۴   طریقه نصب مودم های Planet 3400 & 4400

۲-۱۳-۵   طریقه نصب مودم Planet 3410A

۲-۱۳-۶   طریقه نصب مودم D-Link 302-322-502-522

۲-۱۳-۷   طریقه نصب مودم Planet 2110

۲-۱۳-۸   طریقه نصب مودم TP-Link ADSL2+ Router

فصل ۳ : توپولوژی شبکه و انواع شبکه های کامپیوتری

۳-۱   شبکه چیست ؟

۳-۲   اهداف شبکه :

۳-۳    تقسیم بندی شبکه ها از لحاظ مقیاس جغرافیایی :

۳-۳-۱   LAN شبکه محلی:

۳-۳-۲   WAN شبکه بندی وسیع:

۳-۳-۳   MAN شبکه شهری:

۳-۴   سه نوع اصلی شبکه ها عبارتند از:

۳-۴-۱    شبکه محلی LAN ) )

۳-۴-۲   شبکه وابسته به پایتخت(MAN)

۳-۴-۳   شبکه گسترده(WAN)

۳-۵    فواید نصب یک شبکه مدرسه :

۳-۵-۱   سرعت :

۳-۵-۲   هزینه ها :

۳-۵-۳   امنیت:

۳-۵-۴   مدیریت متمرکز نرم افزار:

۳-۵-۵   اشتراک منابع:

۳-۵-۶   پست الکترونیکی:

۳-۵-۷   دسترسی آسان:

۳-۵-۸   کار گروهی:

۳-۶   معایب و اشکالات نصب یک شبکه مدرسه:

۳-۶-۱   پرهزینه بودن نصب:

۳-۶-۲   نیازهای زمان اجرا:

۳-۶-۳   امکان خرابی فایل سرور:

۳-۶-۴   امکان قطع شدن کابل ها :

۳-۷   توپولوژی شبکه چیست ؟ (انواع شبکه و مدل های آن )

۳-۸   تاریخچه شبکه:

۳-۹   مزایای شبکه

۳-۱۰   اصطلاحات شبکه های کامپیوتری

۳-۱۰-۱   ) DTE (Data Terminal Equipment

۳-۱۰-)   ۲ DCE (Data Communication Equipment

۳-۱۰-)   ۳ BW (Band width

۳-۱۰- Noise   ۴: ۴۳

۳-۱۰-۵   Bps: 43

۳-۱۰-۶   Network: 43

۳-۱۰-۷   Share: 43

۳-۱۰-۸   Time Sharing: 43

۳-۱۰-۹   ) LAN (Local area network: 43

۳-۱۰-۱۰   ) MAN (Metropolitan area network: 43

۳-۱۰-۱۱   ) WAN (Wide area network: 43

۳-۱۰-۱۲   Node: 43

۳-۱۰-۱۳   Server: 43

۳-۱۰-۱۴    Client: 43

۳-۱۰-۱۵   Peer – to – Peer: 43

۳-۱۰-۱۶   Server – Based: 43

۳-۱۰-۱۷   Topology: 43

۳-۱۰-۱۸   BUS: 43

۳-۱۰-۱۹   Ring: 43

۳-۱۰-۲۰   STAR: 44

۳-۱۰-۲۱   Collision: 44

۳-۱۰-۲۲   NIC: 44

۳-۱۰-۲۳   Coaxial: 44

۳-۱۰-۲۴   ) TP (Twisted Pair: 44

۳-۱۰-۲۵   Fiber Optic: 44

۳-۱۰-۲۶   Thinnet: 44

۳-۱۰-۲۷   Thiknet: 44

۳-۱۰-۲۸   ) UTP (Unshielded TP: 44

۳-۱۰-۲۹   ) STP (Shielded TP: 44

۳-۱۰-۳۰   Rack: 44

۳-۱۰-۳۱   Patch panel: 44

۳-۱۰-۳۱     RJ-45: 44

۳-۱۰-۳۲   IRQ: 44

۳-۱۰-۳۳   Base I/O Port: 44

۳-۱۰-۳۴   Base Memory: 44

۳-۱۰-۳۵   Boot ROM: 44

۳-۱۰-۳۶   Wireless: 44

۳-۱۰-۳۷   ) WLAN (Wireless LAN: 45

۳-۱۰-۳۸   ) AP (Access Point: 45

۳-۱۰-۳۹   Cell: 45

۳-۱۰-۴۰   Protocol: 45

۳-۱۰-۴۱   OSI: 45

۳-۱۰-۴۲   پروژه ۸۰۲ : ۴۵

۳-۱۰-۴۳   CSMA/CD: 45

۳-۱۰-۴۴   Token Ring: 45

۳-۱۰-۴۵   MAU: 45

۳-۱۰-۴۶   Novell Netware: 45

۳-۱۰-۴۷   UNIX: 45

۳-۱۰-۴۸   Windows NT Server & Windows 2000 Advanced Server: 45

۳-۱۰-۴۹   Search Engine: 45

۳-۱۰-۵۰   معماری شبکه : ۴۵

۳-۱۱   انواع شبکه از نظر جغرافیایی : ۴۶

۳-۱۱-۱   Local Area Network یا LAN: 46

۳-۱۱-۱-۱   ویژگی های آنها : ۴۶

۳-۱۱-۲   Metropolitan Area Network یا MAN: 46

۳-۱۱-۳   Areas Network Wide  یا  WAN: 46

۳-۱۲   عناصر کلی یک شبکه: ۴۷

۳-۱۲-۱    DTE : 47

۳-۱۲-۲   کانال انتقال : ۴۷

۳-۱۲-۳   DCE: 47

۳-۱۳   پهنای باند و نویز و سرعت انتقال داده ها در شبکه : ۴۷

۳-۱۴   ریخت شناسی شبکه  Net work  Topology : 48

۳-۱۴-۱   توپولوژی ستاره ای Star : 48

۳-۱۴-۲   توپولوژی حلقوی Ring  : ۴۸

۳-۱۴-۳   توپولوژی اتوبوسی BUS : 49

۳-۱۴-۴   توپولوژی توری Mesh : 49

۳-۱۴-۵   توپولوژی درختی  Tree  : ۵۰

۳-۱۴-۶   توپولوژی ترکیبی  Hybrid : 50

۳-۱۵   انواع کابل در شبکه های کامپیوتری  : ۵۰

۳-۱۶   پیاده سازی تکنولوژی های جدید شبکه : ۵۲

۳-۱۷   کابل های: (UTP) Unshielded Twisted Pair53

۳-۱۸   مشخصه های کابل UTP: 53

۳-۱۹   توضیحات : ۵۴

فصل ۴ : Wireless چیست؟

۴-۱   Wireless چیست؟۵۵

۴-۲   انواع شبکه های بی سیم: ۵۵

۴-۲-۱   شبکه های infrastructure-based : 55

۴-۲-۲   Wireless LANS: 55

۴-۲-۳    شبکه های Ad hoc: 55

۴-۳   تقسیم بندی شبکه های بی سیم Ad hoc : 56

۴-۳-۱   Smart sensor Networks : 56

۴-۳-۲   Mobile ad hoc networks (MANET) : 56

۴-۳-۳   شبکه Mobile ad hoc  (MANET ) : 56

۴-۴   معایب و محدودیت های موجود در این شبکه ها: ۵۷

۴-۵   مزایا و کاربرد های شبکه Mobile ad hoc : 57

۴-۶   فواید تکنولوژى Wireless : 58

۴-۷   سیستم هاى Wireless : 59

۴-۷-۱   سیستم Wireless ثابت : ۵۹

۴-۷-۲   سیستم Wireless قابل حمل : ۵۹

۴-۷-۳   سیستم Wireless مادون قرمز : ۵۹

۴-۸   آینده Wireless : 60

۴-۹   شبکه های بی سیم : ۶۰

۴-۱۰   تشریح مقدماتی شبکه های بی سیم و کابلی : ۶۱

۴-۱۱   عوامل مقایسه : ۶۲

۴-۱۱-۱   نصب و راه اندازی : ۶۲

۴-۱۱-۲   هزینه : ۶۳

۴-۱۱-۳   قابلیت اطمینان : ۶۳

۴-۱۱-۴   کارائی : ۶۳

۴-۱۱-۵   امنیت : ۶۴

فصل ۵ : کارتریج چیست؟      Platform چیست؟     UPS چیست؟

۵-۱   کارتریج چیست ؟ ۶۵

۵-۲   چگونه کارتریج پرینترهای Inkjet را نگهداری کنیم : ۶۵

۵-۳   پلتفرم PLATFORM چیست؟۶۸

۵-۴   UPS چیست؟؟؟۷۱

فصل ۶ : آموزش تصویری نصب ویندوز ۷ وXP و Vista و مقایسه عکلکرد آنها با یکدیگر

۶-۱   آموزش تصویری نصب ویندوز ۷ : ۷۳

۶-۲   روش نصب Windows 7: 73

۶-۳   تعیین روش نصب Windows 7: 79

۶-۴   تعیین پارتیشن : ۸۰

۶-۵   تعیین کد کاربری : ۸۴

۶-۶   تنظیم زمان : ۸۷

۶-۷   نصب Driver سخت افزار : ۸۹

۶-۸   آموزش تصویری نصب ویندوز XP: 99

۶-۹   نکات مهم : ۱۱۲

۶-۱۰   تفاوت های ویندوز۷ با  XP: 113

۶-۱۰-۱   ارتباط بهتر با وسایل لمسی در ویندوز ۷: ۱۱۳

۶-۱۰-۲   دسترسی و نگاه سریع: ۱۱۳

۶-۱۰-۳   نوار وظیفه جدید: ۱۱۳

۶-۱۰-۴   بازیها: ۱۱۴

۶-۱۰-۵   بخش جذاب Media: 114

۶-۱۰-۶   ویرایش Net Book: 115

۶-۱۰-۷   اجرا، یاری و مساعدت ویندوز ۷: ۱۱۵

۶-۱۰-۸   سرعت بوت: ۱۱۵

۶-۱۱   فهرست عملکرد ویندوز۷ : ۱۱۶

۶-۱۲   کاربری هارد دیسک : ۱۱۷

۶-۱۳   سرعت: ۱۱۸

۶-۱۴   Cinebench R10: 118

۶-۱۵   پایایی: ۱۲۰

۶-۱۶   سازگاری: ۱۲۱

۶-۱۷   عوامل آزارنده : ۱۲۱

۶-۱۸   امنیت  : ۱۲۲

۶-۱۹   طراحی و عملیات : ۱۲۳

۶-۲۰   ویژگی ها : ۱۲۳

۶-۲۱   مقایسه ویندوز ۷، ویندوز XP، ویندوز Vista : 125

۶-۲۲   فرق ویندوز ۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی : ۱۲۸

۶-۲۳   مزایای ویندوز ۶۴ بیتی : ۱۲۸

۶-۲۴   معایب ویندوز ۶۴ بیتی : ۱۲۹

۶-۲۵   آموزش گام به گام نصب ویندوز ویستا : ۱۳۰

فصل ۷ : EDGE چیست؟    مزایا و معایب اینترنت Dial Up  ،  ISP چیست؟     وب یا وب سایت چیست؟

۷-۱   Edge چیست؟۱۳۵

۷-۲   طرز کار EDGE: 136

۷-۳   مزایای فناوری EDGE: 136

۷-۴   مزایا و معایب Dialup ( قابل توجه کسانی که ازDIAL upمتنفرند) : ۱۳۶

۷-۵   مزیت‌های Dialup : 137

۷-۶   معایب Dialup : 137

۷-۷  ISP چیست؟۱۳۸

۷-۸   وب (Web) یا وب سایت ( website ) چیست؟۱۳۸

فصل ۸ : تعریف پروتکل و انواع پروتکل ها

۸-۱   پروتکل وب و دیگر پروتکلها : ۱۳۹

۸-۱-۱   HTTP-Hyper Text Transmission Protocol : 140

۸-۱-۲   FTP-File Transmission Protocol: 140

۸-۱-۳   Telnet : 140

۸-۲   آدرس های اینترنتی از سه بخش مختلف تشکیل می شوند: ۱۴۰

۸-۳   پروتکل: ۱۴۱

۸-۴   عمومی ترین پروتکل ها عبارتند از: ۱۴۱

۸-۴-۱   Ethernet : 141

۸-۴-۲   Fast Ethernet __ اترنت سریع : ۱۴۲

۸-۴-۳  Gigabit  Ethernet : 142

۸-۴-۴   Local Talk : 143

۸-۴-۵   Token Ring (حلقه ی علامت) : ۱۴۳

۸-۴-۶   Fiber Distributed Data Interface ) ( : FDDI143

۸-۴-۷   Asynchronous Transfer Mode)  ATM ( : 144

۸-۵   پروتکل های مسیر یابی (Routing Protocols) : 144

۸-۵-۱   تقسیم بندی اول : ۱۴۵

۸-۵-۲   تقسیم بندی دوم: ۱۴۵

۸-۶   توضیحات در مورد پروتکل های تقسیم بندی اول : ۱۴۵

۸-۶-۱   Table driven Pro active : 145

۸-۶-۱-۱    DSDV : 146

۸-۶-۱-۲      WRP: 146

۸-۶-۱-۳     CSGR: 146

۸-۶-۱-۴     معایب : ۱۴۷

۸-۶-۱-۵     STAR: 147

۸-۶-۲   On demand Reactive : 147

۸-۶-۲-۱       SSR: 147

۸-۶-۲-۲     DRP: 147

۸-۶-۲-۳      DSR: 147

۸-۶-۲-۴       TORA: 148

۸-۶-۲-۵     AODV: 148

۸-۶-۲-۶     RDMAR: 148

۸-۶-۳   )        Hybrid (Pro-active / Reactive : 148

۸-۶-۳-۱     ZRP: 149

فصل ۹ : امنیت در شبکه های Mobile Ad hoc

۹-۱   امنیت در شبکه های Mobile ad hoc : 150

۹-۲   عناوینی که باید در مورد امنیت شبکه بحث شوند : ۱۵۱

۹-۲-۱   Availability : 151

۹-۲-۲   Confidentiality : 151

۹-۲-۳   Authentication : 151

۹-۲-۴   Integrity : 151

۹-۲-۵   Non-repudiation : 151

۹-۳   نتیجه گیری از شبکه های Ad hoc : 152

فصل ۱۰ : پهنای باند چیست؟      فیبر نوری چیست؟

۱۰-۱   پهنای باند چیست؟۱۵۳

۱۰-۱-۱   سایت شما در یک بازه دارای پهنای باند نامحدود است: ۱۵۵

۱۰-۱-۲   پهنای باند مشروط: ۱۵۵

۱۰-۱-۳   کذب محض: ۱۵۵

۱۰-۲   فیبر نوری چیست؟۱۵۶

۱۰-۳   ساختار نور : ۱۵۷

۱۰-۴   سه نظریه ساختار و ماهیت نور عبارت اند از : ۱۵۷

۱۰-۴-۱   نظریه ذره ای بودن نور۱۵۸

۱۰-۴-۲   نظریه موجی بودن نور۱۵۸

۱۰-۴-۳   نظریه کوانتمی بودن نور۱۵۸

۱۰-۵   تار نوری : ۱۵۸

۱۰-۶   تضعیف : ۱۵۹

فصل ۱۱ : لایه TCP/IP چیست؟

۱۱-۱     TCP/IP) ( تی سی پی آی پی چیست ؟۱۶۱

۱۱-۲    TCP -Transmission Control Protocol IP- Internet:  Protocol162

۱۱-۳    محاسن Packet : 162

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۱۸۵

لطفاً برای مشاهده متن کامل گزارش کارورزی دانشگاه آزاد اسلامی محصول را خریداری و دانلود نمائید

لینک دانلود بعد از خرید نمایش داده شده و به ایمیلتان ارسال می‌شود

با اطمینان خرید کنید

تشکر از خریدتان

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گزارش کارورزی دانشگاه آزاد اسلامی”