تولد تا مرگ ستارگان

تولد تا مرگ ستارگان تولد تا مرگ ستارگان ۲۶ صفحه قابل ویرایش…word ————————————————– تولد تا مرگ ستارگان در حدود ۷۵ درصد از ستارگان جزء مجموعه های دوتایی هستند. دوتایی یک جفت ستاره است که دو عضو آن دور یکدیگر در چرخشند. خورشید جزء این ستارگان نیست اما نزدیکترین ستاره به خورشید که پروکسیما سنتوری (قنطورس) […]

Read more