پاورپوینت دوره مدیریت تولید

پاورپوینت دوره مدیریت تولید پاورپوینت دوره مدیریت تولید •این دوره که گذری بر دروس رشته مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی می باشد به اصول و مفاهیم مدیریت تولید و عملیات در واحد های صنعتی و تولیدی و کارخانجات و همزمان با آن به مباحث مدیریت استراتژیک و مدیریت عملکرد منابع انسانی در سازمانها اشاره می […]

Read more