زندگینامه امام محمد باقر (ع)

زندگینامه امام محمد باقر (ع) نام: محمد بن علی . کنیه: ابوجعفر و ابوجعفر اول. القاب: باقر، شاکر، هادى، امین، شبیه – به خاطر شباهت ایشان به پیامبر اکرم (ص) مشهورترین لقب آن حضرت، «باقر» است. پیامبر اکرم (ص) به‌واسطه جابر بن عبدالله انصارى، آن حضرت را به این لقب، ملقب کرد و به ایشان […]

Read more