بررسی دوره پست مدرن و سیر تحولات پست مدرن

بررسی دوره پست مدرن و سیر تحولات پست مدرن

بررسی دوره پست مدرن و سیر تحولات پست مدرن

بررسی دوره پست مدرن و سیر تحولات پست مدرن

عنوان پروژه : بررسی دوره پست مدرن و سیر تحولات پست مدرن
تعداد صفحات : ۱۲۷
شرح مختصر پروژه : از آنجا که موضوع این پروژه بررسی دوره پست مدرن و سیر تحولات پست مدرن می باشد و حول محور سیر تحولات طراحی صنعتی در دوره‌ی پست مدرن می‌گذرد،پس بخش اهم مطالب در بیان تحولات این دوره خواهد بود. اما به دلیل اینکه پست مدرنیسم سبکی التقاطی است و با رجوع به دوره‌های ماقبل خود سعی در معنایابی و شکل دهی به ساختار خود دارد، از این رو به ناچار مجبور به شاخت…

طراحی و گرافیک

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.