تجهیزات سیستم های قدرت و بکارگیری تست های غیر مخرب در آزمایش آنها NDT

تجهیزات سیستم های قدرت و بکارگیری تست های غیر مخرب در آزمایش آنها NDT

تجهیزات سیستم های قدرت و بکارگیری تست های غیر مخرب در آزمایش آنها NDT

تجهیزات سیستم های قدرت و بکارگیری تست های غیر مخرب در آزمایش آنها NDT

عنوان پروژه : تجهیزات سیستم های قدرت و بکارگیری تست های غیر مخرب در آزمایش آنها (NDT)
تعداد صفحات : ۱۰۳
شرح مختصر پروژه : پروژه حاضر تحت عنوان تجهیزات سیستم های قدرت و بکارگیری تست های غیر مخرب در آزمایش آنها (NDT) برای دانلود آماده شده است.تجهیزات سیستم های قدرت اعم از کلید قدرت ؛ ترانس ، عایق های مایع ، عایق های جامد و .. به دلیل اهمیت زیاد در بکارگیری آنها بایستی قبل از استفاده در شبکه قدرت تست شوند.از این رو استفاده و بکارگیری تست های غیر مخرب در…

صنایع

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.