تحقیق درباره قانون تجارت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۷۶   قانون تجارت قسمت اول باب اول تجار و معاملات تجارتی ماده ۱ – تاجرکسی است که شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قراربدهد. ماده ۲ – معاملات تجارتی ازقرارذیل است : ۱ – خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد. ۲ – تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد. ۳ – هرقسم عملیات دلالی یاحق العمل کاری (کمیسیون )ویاعاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ازقبیل تسهیل معاملات ملکی یاپیداکردن خدمه یاتهیه ورسانیدن ملزومات وغیره . ۴ – تاسیس و بکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد. ۵ – تصدی بعملیات حراجی ۶ – تصدی بهرقسم نمایشگاههای عمومی . ۷ – هرقسم عملیات صرافی وبانکی ۸ – معاملات برواتی اعم ازاین که بین تاجریاغیرتاجرباشد. ۹ – عملیات بیمه بحری وغیربحری . ۱۰ – کشتی سازی وخرید و فروش کشتی وکشتی رانی داخلی یاخارجی و معاملات راجعه به آنها. ماده ۳ – معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.