تحقیق درباره مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۴۱   موضوع: مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله ۱- اگر هر دو مساوی باشند ۱- باید توقف کرد ۱- تخییر استمراری ۲- در انتخاب یکی حالت های دو دلیل متعارض از آنها مخیر هستیم ۲- تخییر بدوی زیرا ۱- روایت جنین دلاتی دارد . ۲-در غیر این صورت مخالفت عملیه یا التزامیه پیش میاید . ۲- یک روایت بر دیگری ترجیح دارد ۱- مخیر هستیم ۲- عمل به ترجیح بهتر است . ۳- باید به ترجیح عمل کرد ۱- به مرجحات به ترتیبی که در ( نظر مشهور) و نحوه ترجیح روایات بیان شده است عمل می عبارت است از : کنیم . ۲- به هرمرجحی که ما را به واقع نزدیکتر کند عمل میکنیم تعادل و تراجیح تعادل و تراجیح این فصل پیرامون تعارض دلیل ها ، تدوین گردیده است ، معنای تعارض آن است که یکی از دو دلیل در عرض و مرتبه دلیل دیگر قرارگیرد و در طول آن نباشد و در نتیجه مضمون دو دلیل با یکدیگر تضاد داشته باشند { منظور از اینکه دو دلیل در عرض یکدیگر قرارگیرند آن است که هریک از دو دلیل ، دیگری را تکذیب کند و هردو نیز از نظر اعتبار در یک درجه باشند . مثلا یک دلیل بگوید …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.