جایگاه و اهمیت کاربری فضای سبز در بین سایر کاربریها

جایگاه و اهمیت کاربری فضای سبز در بین سایر کاربریها

جایگاه و اهمیت کاربری فضای سبز در بین سایر کاربریها

جایگاه و اهمیت کاربری فضای سبز در بین سایر کاربریها

فضاهای سبز را در ادبیات شهرسازی جزو کاربریها و در ضمن یکی از تسهیلات روبنایی بخش کالبدی محسوب می‌گردند.
از فضاهای سبط بعنوان یکی از شاخه‌های اصلی و در عین حال ابزار فنی محافظت محیط زیست در محیطهای انسان ساخت می‌توان نام برد. در گذشته نقش غالب فضاهای سبز به زیبا سازی و سپس به ظاهر سازی محیط مصنوع محدود می‌شد. لیکن امروزه کارکرد این فضاها در سطح شهرها نقش به مراتب وسیع‌تر و اساسی‌تر به خود گرفته و همانند دیگر خدمات شهری به پیروی…

مهندسی محیط زیست

کاربری فضای سبز,تحقیق,مقاله,محیط زیست

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.