دانلودکارآفرینی سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی شرق ۲۲ ص

دانلودکارآفرینی سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی شرق ۲۲ ص


نام فایل : کارآفرینی سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی شرق ۲۲ ص فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : ۱۷ حجم : ۱۹ مگابایت سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی شرقدوره کارآفرینیعنوان طرح کسب و کار: کارخانه تولید گچابعاد و مساحت محل اجرای طرح: کارخانه زمین به وسعت ۲۵ هزار مترمربع مستمرخواهد شد بخشی از ماشین آلات خدا تولید در محوله روباز و بخشی آسیاب و سرند نهایی ریه پوشش قرار خواهد گرفت.نزدیکتری شهر و فاصله آن تا محل کسب و کار:فاصله ما بین تربیت و مشهد به فاصله ۵۰ کیلومترفاصله محل استقرار کسب و کار تا جاده اصلی، نوع راه و جاده مربوطهاز طریق جاده مرعی به فاصله به جاده اصلی(آسیایی) متصل می شود. ۲۰۰امکانات تامین مواد و لوازم در محل هزینه و سرمایه۱. چشم اند ازچه دورنمایی یا آرمانی را برای آینده کسب و کارتان متصور هستید؟با توجه به افزایش جمعیت و نیاز جامعه برای مسکن و با این دورنما را از احدث این کارخانه داریم که توسعه پیشرفت چشم گیری را در کار خود شاهد باشیم. ۲- بیان ماموریت کسب و کارشما، به این سوال که چرا مشتری این کالا را خریداری می کند جواب دهید:دسترسی آسان مشتری با توجه به نمایندگی های نسبتا زیاد در ش …


نام فایل : کارآفرینی سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی شرق ۲۲ ص فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : ۱۷ حجم : ۱۹ مگابایت سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی شرقدوره کارآفرینیعنوان طرح کسب و کار: کارخانه تولید گچابعاد و مساحت محل اجرای طرح: کارخانه زمین به وسعت ۲۵ هزار مترمربع مستمرخواهد شد بخشی از ماشین آلات خدا تولید در محوله روباز و بخشی آسیاب و سرند نهایی ریه پوشش قرار خواهد گرفت.نزدیکتری شهر و فاصله آن تا محل کسب و کار:فاصله ما بین تربیت و مشهد به فاصله ۵۰ کیلومترفاصله محل استقرار کسب و کار تا جاده اصلی، نوع راه و جاده مربوطهاز طریق جاده مرعی به فاصله به جاده اصلی(آسیایی) متصل می شود. ۲۰۰امکانات تامین مواد و لوازم در محل هزینه و سرمایه۱. چشم اند ازچه دورنمایی یا آرمانی را برای آینده کسب و کارتان متصور هستید؟با توجه به افزایش جمعیت و نیاز جامعه برای مسکن و با این دورنما را از احدث این کارخانه داریم که توسعه پیشرفت چشم گیری را در کار خود شاهد باشیم. ۲- بیان ماموریت کسب و کارشما، به این سوال که چرا مشتری این کالا را خریداری می کند جواب دهید:دسترسی آسان مشتری با توجه به نمایندگی های نسبتا زیاد در ش …


نام فایل : کارآفرینی سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی شرق ۲۲ ص فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : ۱۷ حجم : ۱۹ مگابایت سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی شرقدوره کارآفرینیعنوان طرح کسب و کار: کارخانه تولید گچابعاد و مساحت محل اجرای طرح: کارخانه زمین به وسعت ۲۵ هزار مترمربع مستمرخواهد شد بخشی از ماشین آلات خدا تولید در محوله روباز و بخشی آسیاب و سرند نهایی ریه پوشش قرار خواهد گرفت.نزدیکتری شهر و فاصله آن تا محل کسب و کار:فاصله ما بین تربیت و مشهد به فاصله ۵۰ کیلومترفاصله محل استقرار کسب و کار تا جاده اصلی، نوع راه و جاده مربوطهاز طریق جاده مرعی به فاصله به جاده اصلی(آسیایی) متصل می شود. ۲۰۰امکانات تامین مواد و لوازم در محل هزینه و سرمایه۱. چشم اند ازچه دورنمایی یا آرمانی را برای آینده کسب و کارتان متصور هستید؟با توجه به افزایش جمعیت و نیاز جامعه برای مسکن و با این دورنما را از احدث این کارخانه داریم که توسعه پیشرفت چشم گیری را در کار خود شاهد باشیم. ۲- بیان ماموریت کسب و کارشما، به این سوال که چرا مشتری این کالا را خریداری می کند جواب دهید:دسترسی آسان مشتری با توجه به نمایندگی های نسبتا زیاد در ش …

علوم پایه

دانلودکارآفرینی سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی شرق ۲۲ ص

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.