دانلود تحقیق کامل درباره طرز نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود تحقیق کامل درباره طرز نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: ۲۱

مقدمه :

پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکترای تخصصی ، مدارکی هستندکه در فرایند تحصیل دراین مقاطع و درنتیجه همکاری میان دانشجویان واستادان و با پشتیبانی مؤسسه های آموزش عالی پدید می آیند . داده های مجموعه این مدارک درکنار هم به خودی خود و همچنین درمقایسه با داده های منابع دیگر، می توانند اطلاعات جدیدی را فراهم آورند . چنین اطلاعاتی از مرتب سازی ، دسته بندی ، اولویت بندی و مرتبط سازی داده ها وشکل دادن به آنها درالگوهای جدید و یکپارچه حاصل می شود . هرپایان نامه یا رساله به خودی خود حاوی داده هایی است که برخی از مهمترین آنها درشکل ۱- نشان داده شده اند .

شکل ۱ . داده های یک پایان نامه / رساله

داده های مجموعه پایان نامه ها و رساله ها را می توان براساس هریک ازاین داده ها و همچنین درمقایسه با یکدیگرتحلیل کرد این تحلیل کرد این تحلیل برای هردسته از دادهها

در طول زمان ، روندهای تغییرآنها را نیزظاهرمی سازد . درصورتی که داده های منابع دیگر را نیزوارد این فرایندکنیم ، دامنه تحلیل افزایش می یابد . ( شکل ۲ )

شکل ۲ . منابع تحلیل اطلاعات پایان نامه و رساله ها

بنابراین ، تحلیل اطلاعات پایان نامه و رساله ها می تواند براساس داده هایی انجام شود که از منابع گوناگون فراهم می شوند . برای تحلیل این مدارک با هدف های گوناگون، تاکنون پژوهش ها و مطالعات زیادی انجام شده است اما بررسی آنها نشان می دهدکه مدلی که ابعادگوناگون این مدارک راپوشش دهد ، ارائه نشده است . ازاین رو، نمی توان براساس هریک ازپژوهش های پیشین ، الگویی را استخراج کرد وتعمیم دادکه مبنای توصیف وتحلیل پایان نامه ها ورساله ها درمقیاسی بزرگ ، به ویژه درسطح ملی قرار گیرد به این منظورلازم است الگویی طراحی شودکه تمامی ابعاد پایان نامه ها ورساله ها را دربر گیرد .برای طراحی چنین الگویی ، اولین گام بررسی پژوهش ها ومطالعات پیشین و شناخت ابعاد واقلامی است که برای توصیف و تحلیل پایان نامه ها و رساله ها به کار رفته است . به همین دلیل ، دراین مقاله با مرور نوشتجات ، ابعاد تحلیل پایان نامه ها ورساله ها درپژوهش ها و مطالعات پیشین استخراج ودسته بندی می شوند .

تحلیل اطلاعات و فنون آن

پایان نامه ورساله که گزارش پژوهش در دوره های کارشناسی ارشد ودکترای تخصصی هستند ( ۱۶ ؛ ۱۷ ) برای انتفال اطلاعات به مخاطبان خود تدوین می شوند وازاین رو نوعی مدرک ۱به شمارمی روند ( ۳۹ : ۸۰۴- ۸۰۹ ؛ ۷۴ ) .

از نظردایشارت ۲مدرک ظرفی ۳از اطلاعات است که برای انتقال پیام بین یک نویسنده و یک خواننده به کارمی رود .بنابراین ، صرفنظرازگونه های متعدد مدارکی که وجود دارند همه مدارک دارای یک ویژگی مشترک هستند و آن انتقال اطلاعات است ( ۴۸ : ۸ ). شکل ۳ این تعریف را نشان می دهد .

شکل ۳ . ارتباط بین نویسنده و خواننده از طریق مدرک ( ۴۸ : ۸ )

هرمدرک افزون براینکه برای خواننده آن مدرک خاص دارای اطلاعاتی است ، هنگامی که درکنارمدارک مشابه دیگرقرارگیرد ، اطلاعات جدیدی را فراهم می سازدکه امکان تحلیل سطح بالاتری را فراهم می آورد این اطلاعات جدید ، مخاطبان جدیدی نیزدارد (شکل ۴ ) .

تولید اطلاعات جدید از اطلاعات موجود درمدارک ، دربحث های مربوط به مراکز تحلیل اطلاعات ۱ مطرح می شود ویلهلمی وبراون ۲ به خدمات تحلیلی ۳به عنوان مهم ترین ویژگی این گونه مراکز اشاره می کنند واین خروجی ها را برای آن برمی شمارند :

۱- چکیده گزارش های آخرین پیشرفت ها ۴

۲- شناخت شکاف ها ۵ دردانش موجود

۳- توصیه هایی برای برنامه های پژوهشی وفرمول بندی سیاست ها

۴- مدیریت اطلاعات برای کمک به تصمیم گیری و…

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۲۱ مقدمه : پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکترای تخصصی ، مدارکی هستندکه در فرایند تحصیل دراین مقاطع و درنتیجه همکاری میان دانشجویان واستادان و با پشتیبانی مؤسسه های آموزش عالی پدید می آیند . داده های مجموعه این مدارک درکنار هم به خودی خود و همچنین درمقایسه با داده های منابع دیگر، می توانند اطلاعات جدیدی را فراهم آورند . چنین اطلاعاتی از مرتب سازی ، دسته بندی ، اولویت بندی و مرتبط سازی داد …

 

دسته بندی : ادبیات و تاریخ و باستان فرمت فایل: ورد ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از محتوی متن پروژه … تعداد صفحات : ۲۱ صفحه مقدمه : پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکترای تخصصی ، مدارکی هستندکه در فرایند تحصیل دراین مقاطع و درنتیجه همکاری میان دانشجویان واستادان و با پشتیبانی مؤسسه های آموزش عالی پدید می آیند .داده های مجموعه این مدارک درکنار هم به خودی خود و همچنین درمقایسه با داده های منابع دیگر، می توانند اطلاعات جدیدی را فراهم …

 

 

↓اشتراک گذاری مطلب در شبکه های اجتماعی ↓

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.