دانلود رایگان اثر بخشی درمان ترکیبی شناختی – رفتاری و کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی در درمان یک مورد نوجوان مبتلا به افسردگی

دانلود رایگان اثر بخشی درمان ترکیبی شناختی – رفتاری و کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی در درمان یک مورد نوجوان مبتلا به افسردگی

اثر بخشی درمان ترکیبی شناختی – رفتاری و کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی در درمان یک مورد نوجوان مبتلا به افسردگی

هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی درمان ترکیبی شناختی – رفتاری و کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهیدر کاهش علایم و نشانه های افسردگی شدید و نیز اضطراب در یک نوجوان ۱۲ ساله می باشد .روش : در یک مطالعه تک موردی اثر ترکیبی درمان شناختی – رفتاری و تکنیکهایی از کاهش استرس مبتنیبر ذهن اگاهی بررسی شد . این بررسی به صورت پیش ازمون و پس ازمون در انتهای درمان انجام شد . ازپرسشنامه مقیاس افسردگی DASS برای ارزیابی و مصاحبه بالینی برای تشخیص استفاده شد….

روان شناسی

دانلود رایگان,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.