دانلود رایگان دانلود تحقیق مرجع تعلیق سردفتران و دفتریاران

دانلود رایگان دانلود تحقیق مرجع تعلیق سردفتران و دفتریاران


تحقیق مرجع تعلیق سردفتران و دفتریاران در ۳۲ صفحه بصورت ورد قابل استفاده دانشجویان رشته حقوق  فهرست مطالب چکیده ۱ مقدمه- ۲ مبحث اول :تعلیق  سردفتران و دفتر یاران در قانون دفاتر اسناد رسمی- ۳ گفتار اول :تاریخچه ورود نهاد تعلیق به قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران- ۴ گفتار دوم  : شرایط تعلیق در قانون دفاتر اسناد رسمی- ۶ بند اول :شرایط تعلیق سردفتران  و دفتر یاران در راستای جرایم ارتکابی- ۶ بند دوم :  شرایط اعمال قاعده تعلیق سردفتران و دفتریاران در چارچوب ماده ۴۳ قانون دفاتر ‌اسناد ‌رسمی- ۸ الف:  شروع تعقیب– ۹ ب:  اعمال منافی شئون سردفتری و دفتریاری- ۹ ج:  اعمال مخالف حسن جریان امور دفترخانه- ۱۱ گفتار سوم :- شرایط و قابلیت اجرای ماده ۱۳قانون دفاتر اسناد رسمی- ۱۲ بند اول :شرایط اجرا ۱۳ الف :جنایات– ۱۳ ب: جنحه‌های مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی- ۱۴ ج :  صدور کیفرخواست– ۱۷ د : مدت تعلیق سردفتران و دفتریاران طبق ماده ۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران- …

علوم انسانی

دانلود رایگان, حقوق,تحقیق دفتر اسنادرسمی,مرجع تعلیق ,سردفتران,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.