دانلود رایگان دانلود پروژه آماده پاورپوینت پست های گازی(GIS) / برای دانشجویان رشته های مهندسی و اساتید بزرگوار

دانلود رایگان دانلود پروژه آماده پاورپوینت پست های گازی(GIS) / برای دانشجویان رشته های مهندسی و اساتید بزرگوار


فلسفه وجودی پست های گازی gas insulation system تغییراتی که در زمینه ساختمان پست های فشار قوی و بزرگ شدن قدرت آنها در سالهای اخیر ایجاد شده است ،در اثر عوامل زیر می باشد که تقریباً به موازات هم بروز می نمایند این عوامل که سبب توسعه بیش از حد شبکه های فشار قوی در داخل شهرها ،یا حداقل به فواصل خیلی نزدیک به مناطق شهری و صنعتی می شوند ،عبارتند از: ۱.توسعه شهرها و مناطق اطراف آن ۲.ازدیاد منظم مصرف انرژی بوسیله مشترکین ۳.کاهش هزینه تلفات و انتقال انرژی (به دلیل نزدیکی به مصرف کننده ها)   دلیل احداث پست گازی با توجه به افزایش مصرف, تولید انرژی الکتریکی بایستی در ارتباط کامل با نحوه توزیع و پخش انرژی آن باشد. در مراکز شهری چگالی انرژی موجب گشته تا با توجه به کمبود فضا و ایمنی لازم در سیستم کاری , بکار گیری پستهای GIS در مقایسه با انواع دیگر پستها در کشور ما مورد بررسی و توجه قرار گیرد که این اهمیت از نظر اقتصادی و با توجه به روند تکنولوژی در آینده مورد توجه ما می باشد.   و…   فهرست مطالب: +فلسفه وجودی پست های گازی gas insulation system +دلیل احداث پست گازی +گازS …

فنی و مهندسی

دانلود رایگان, دانلود پروژه مهندسی,دانلود پاورپوینت آماده رایگان, ئانل,د سمینار دانشگاهی,دانلود پاورپوینت, دانلود پروژه دانشجویی,پست های فشار گاز,پست های

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.