دانلود رایگان دانلود پروژه اب و هوای کره زمین

دانلود رایگان دانلود پروژه اب و هوای کره زمین


دانلود پروژه اب و هوای کره زمین در۱۶۰ اسلاید پاورپوینت                   فصل اول : مبانی طبقه بندی اقلیمی • هدف مرحله ای:  در این فصل دانشجویان ضمن آگاهی بر ضرورت طبقه بندی اقلیمی با مفاهیم و یژگی های آنها نیز آشنا خواهند شد. فصل اول : مبانی طبقه بندی اقلیمی •هدفهای آموزشی – رفتاری  دانشجویان پس از مطالعه این فصل می توانند در خصوص موضوعات زیر بحث نمایند: .۱ با طبقه بندی اقلیمی  و اصول آن آشنا باشد. .۲ضرورت طبقه بندی اقلیمی را توجیه کند.   Ø در طبقه بندی ها میانگین ها مورد استفاده قرار می گیرند. Ø معیار های تقسیم بندی اختیاری است. روشهای طبقه بندی اقلیمی: .۱ روشهای تجربی .۲ روشهای ژنتیک  یا طبقه بندی هیدرولوژیک •طبقه بندی تجربی: Øاین نوع طبقه بندی بر پایه مشاهدات واقعی تأثیر اقلیم بر تغییرات پدیده های محیطی قرار دارد.   Øهدف از این طبقه بندی فراهم ساختن چهارچوبی مناسب برای مشخص ساختن اقلیم با تأکید بر استفاده از عناصر جوی قابل دیده بانی بدون توجه به …

فنی و مهندسی

دانلود رایگان, دانلود پروژه اب و هوای کره زمین,طبقه بندی اقلیمی,اصول تقسیم بندی اقلیمی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.