دانلود رایگان پاورپوینت آلیاژهای منیزیم

دانلود رایگان پاورپوینت آلیاژهای منیزیم


دانـلـود پاورپوینت مهندسی مواد بـا عـنـوان، آلیاژهای منیزیم بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : ریخته گری قطعات خودرو به وسیله منیزیم با کیفیت بالا(HI-MAC)DOE/USAMP FundedProject Period:  April 2006 to March 2010Yuan-Dong Li, Jay Keist, and Diran ApelianProject UpdateDecember 3rd, 2008HI-MAC طرحهدفکاهش وزن مخصوص خودروها در آینده و کاهش وزن پروفیل های ساختمانی به وسیله منیزیم و آلیاژهای آن.دیدگاهتکنولوژی های جدید و موجود ریخته گری برای بالا بردن کیفیت منیزیم جهت پروفیلهای ساختمانی یا خودور به وجود می آیند .راهنمای فنی  HI-MACپایین آوردن هزینه های ساختبهبود کیفیت قطعات ریخته شدهپیشرفت زیر بناوظایف عمدهTask 1:  پیشرفت فرآیند ریخته گری تحت فشارTask 2:  توسعه فرایند ریخته گری تحت فشارپائینTask 3:  عملیات حرارتی قطعات ریخته گری منیزیمTask 4:  کنترل ساختار میکروسکوپی در حین ریخته گریTask 5:  مدلسازی کامپیوتر و مشخصاتTask 6:  کنترل فلز مذاب حین انتقال و بارریزیTask 7:  فن شناسایی ریخته گریTask 8:  فن آوری / ارزش تجاری خودرو را تغییر می د …

فنی و مهندسی

دانلود رایگان, آلیاژهای منیزیم, پاورپوینت آلیاژهای منیزیم, دانلود رایگان پاورپوینت آلیاژهای منیزیم, دانلود پاورپوینت آلیاژهای منیزیم, دانلود پاورپوینت د?

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.