دانلود رایگان پاورپوینت انواع روشهای خوردگی فلزات و پیش گیری آن

دانلود رایگان پاورپوینت انواع روشهای خوردگی فلزات و پیش گیری آن


دانـلـود پاورپوینت مهندسی مواد بـا عـنـوان، انواع روشهای خوردگی فلزات و پیش گیری آن  بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : خوردگی ، پدیده‌ای خودبه‌خودی است و همه مردم در زندگی روزمره خود ، از بدو پیدایش فلزات با آن روبرو هستند. در اثر این پدیده ی خودبه‌خودی ، فلز از درجه ‌اکسیداسیون صفر تبدیل به گونه‌ای با درجه ‌اکسیداسیون بالا می‌‌شود. M ——> M+n + neتقسیم بندی خوردگی برحسب نوع محیط خورنده خوردگی الکتروشیمیایی اگر الکترولیت ما بین دو فلز نامتجانس قرار گیرد، باعث خوردگی در یکی از آنها خواهد شد. این مایع محرکه ممکن است یکی از محلولهای اسیدی ،بازی یا نمک باشد. وجود دو فلز غیر متجانس در یک الکترولیت، پیل الکتریکی ایجاد می کند وباعث خوردگی الکتروشیمیایی در قطب منفی (دارای الکترون آزاد بیشتر)خواهد شد . خوردگی در محیطهای مرطوب الف-خوردگی درآب ومحلولهای آبی: هرچه سختی آب بیشتر باشد، اثر خورندگی اش کمتر است. زیرا دارای بیکربنات کلسیم است که در نتیجه ی تماس آب سخت با فلز تشکیل می شود و باعث ایجاد برخی پوششها و حفاظت میشود .ب- خوردگی اتمس …

فنی و مهندسی

دانلود رایگان, انواع روشهای خوردگی فلزات, پاورپوینت انواع روشهای خوردگی فلزات, دانلود رایگان پاورپوینت انواع روشهای خوردگی فلزات, دانلود پاورپوینت انواع ?

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.