دانلود رایگان پاورپوینت روشهای بازرسی مواد

دانلود رایگان پاورپوینت روشهای بازرسی مواد


دانـلـود پاورپوینت مهندسی مواد بـا عـنـوان، روشهای بازرسی مواد بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : نیاز به آزمون :۱- بررسی کنترل کیفیت در تولید فراورده های نیمه نهایی۲- حصول اطمینان از عملکرد آن (مخرب)۳- بررسی قطعه پیش از مونتاژ نهایی۴- بررسی قطعات نصب شده.دامنه خواص مواد :بسیار گستردهوقت گیر و پرهزینهتشخیص با مهندسنیاز به آزمونهای متعدد:- فلز تابع اندازه دانه و آرایش بلوری- پلاستیکهای گرمانرم : تابع تغییرات دما و آهنگ کرنش- سرامیکها- پلیمرها: خزش در دمای اتاق یا پایینبازرسیهای مخرب:۱- سختی سنجی :- مقاومت ماده در برابر سایش یا تغییر شکل مومسان موضعی- ویکرز الماسی- برینل- راکولاصول : فروکردنی ایستا : فلزات و پلاستیکهاحفره بزرگتر  :  ماده نرمترفروکردنی پویا :برخورد وزنه :    مواد سخت، لاستیکهاروش برقی بدون تماس: پسماندزدایی مغناطیسیرابطه خطی با سختیسختی معیاری از استحکام و عملیات حرارتیسرامیکها و شیشه ها: مقاومت  در برابر سایش    موس تالکگچکالسیتفلوریتآپاتیـتفلدسپارکوارتزیاقوت زردیاقوت کبودالماسروشهای فروکردنی:- عمق فرورفتگی کمتر از ۱ …

فنی و مهندسی

دانلود رایگان, روشهای بازرسی جوش, پاورپوینت روشهای بازرسی جوش, دانلود رایگان پاورپوینت روشهای بازرسی جوش, دانلود پاورپوینت روشهای بازرسی جوش, دانلود پاورپ

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.