دانلود رایگان پاورپوینت روش های بهینه سازی دی سیلیساید مولیبدن جهت کاربرد در صنایع

دانلود رایگان پاورپوینت روش های بهینه سازی دی سیلیساید مولیبدن جهت کاربرد در صنایع


دانـلـود پاورپوینت مهندسی مواد بـا عـنـوان، روش های بهینه سازی دی سیلیساید مولیبدن جهت کاربرد در صنایع بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : اثر ترکیبات و عناصر در MoSi2 کاربرد صنعتی این ماده به دلیل طبیعت شکننده  آن در  دمای محیط ، شیب خزش زیاد در دماهای بالای۱۲۰۰درجه سانتی گرادو ضعف اکسیداسیون در دماهای پائین محدود بود.در دهه های ۷۰ و۰ ۸، MoSi2 بعنوا ن یک ماده زمینه مهم برای تولید کامپوزیت های سازه ای شناخته شد.در سال های دهه ۹۰ گزارش شد که با اضافه کردن Al و تهیه آلیاژ پایه مولیبدن دی سیلیساید با Al ، خواص مکانیکی و مقاومت در برابر اکسیداسیون بهبود می یابد.عنصر کرم نیز با دی سیلیساید مولیبدن تشکیل محلول جامد را داده و سبب بهبود خواص آن می شود.سیر تکاملی استفاده از فناوری های گوناگون برای تهیه کامپوزیتهای زمینه MoSi2 وتلاش برای بهبود خواص آنها امروزه نیز ادامه دارد. (MoSi2) مولیبدن دی سیلیساید  به عنوان یکی از ترکیبات اینترمتالیک با ویژگیهای خاصی از قبیل؛ رسانندگی گرمایی والکتریکی قابل مقایسه با فلزات، مقاومت به اکسایش در دماهای بالا ،پایداری در محیطهای خورند …

فنی و مهندسی

دانلود رایگان, ,دی سیلیساید مولیبدن, پاورپوینت دی سیلیساید مولیبدن, دانلود رایگان پاورپوینت دی سیلیساید مولیبدن, دانلود پاورپوینت دی سیلیساید مولیبدن, دان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.