دانلود رایگان پاورپوینت طراحی ماشینهای ابزار و تولید

دانلود رایگان پاورپوینت طراحی ماشینهای ابزار و تولید


دانـلـود پاورپوینت مهندسی مواد بـا عـنـوان، طراحی ماشینهای ابزار و تولید بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : تکنولوژی غلتک های پیچ پیش افتی روی پیچ های ساچمه ای  پیچ های پیش افتی یک زمانی جانشین ارزانی برای پیچ های ساچمه ای به شمار می رفتند،به دلیل اینکه در کاربردهای خواستاری کمتر استفاده شوند. انها اغلب برای سر هم کردن پیچ های کیفیت پایین از پیچ های ساچمه ای یا ساخت های بستی استفاده می کنند. در یک جای ساده، یک قطعه مهره، ارسال قدرت اصلی و تبدیل حرکت چرخشی به خطی را عرضه می کنند  امروزه،پیچ های پیش افتی اخرین تکنولوژی را برای کنترل حرکت با چندید امتیاز ممتاز ارائه می دهد. پیچ های پیش افتی به واسطه ی استفاده از چهار چوب متحرک،نسبت به غلتان،و اصطحکاک بین پیچ و مهره با پیچ های ساچمه ای متفاوت هستند. ماده های مدرن به ما اجازه میدهند که اصطحکاک را در ااندازه ی پایین(کمتر از ۰.۱۰) و بدون هیچ روغنکاری سطحی نگه داریم.بعضی از مزیت های اصلی ان هستند:نگهداشت صفربدون نیاز به روغنکاریتولید نیروی ذرهای پایین تر طول عمر بیشتر با هیچ نقص فاجعه اوریعملیات ارام کننده(بدون پارازیت ساچمه …

فنی و مهندسی

دانلود رایگان, طراحی ماشینهای ابزار و تولید, پاورپوینت طراحی ماشینهای ابزار و تولید, دانلود رایگان پاورپوینت طراحی ماشینهای ابزار و تولید, دانلود پاورپوین

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.