دانلود رایگان پاورپوینت فلزات با نقطه ذوب پایین

دانلود رایگان پاورپوینت فلزات با نقطه ذوب پایین


دانـلـود پاورپوینت رشته مهندسی مواد بـا عـنـوان، فلزات با نقطه ذوب پایین بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : قلع: نقطه ذوب ْ۲۳۱/۹c,چگالی ۲۸۴/۷, نقطه تبخیر cْ۲۲۷۰که در حالت فلزی سختی و مقاومت کم و هدایت الکتریکی و حرارتی زیاد دارد. قلع در سه شبکه ساختمانی و آلوتروپیکی متفاوت وجود دارد . در حالت معمولی قلع B (قلع سفید)با مشخصات کاملا فلزی و قابلیت تغییر شکل مکانیکی و وزن مخصوص ۳/۷ از ۱۳ تا ۱۶۱ درجه پایدار میباشد و در ساختمان BCT با اضلاع ثابت c=5/319A ,a=3/175A  متبلور میگردد. در درجه حرارتهای پایین تر از ۱۳ درجه قلع a (قلع خاکستری) با ساختمان کریستالی مکعب (الماس)و ثابت کریستالی a=6/46A با وزن مخصوص۸۵/۵ متبلور میشود که انتقال آلوتروپیک قلع B  به قلع a  را تحت شرایط کاهش وزن مخصوص و افزایش حجم نسبی مشخص می نماید و نتیجتا تغییرات از ساختمان فلزی به ساختمان پودر را توجیه میکند. تغییرات آلوتروپیکی مذکور در درجه حرارت انتقال ۱۳درجه بیسار آهسته انجام میگیرد ولی سرعت تبدیل با کاهش درجه حرارت زیاد شده  و در ۳۰- تا ۴۵- درجه عمل تبدیل بسرعت انجام میشود که آن را طاعون ق …

فنی و مهندسی

دانلود رایگان, فلزات با نقطه ذوب پایین, پاورپوینت فلزات با نقطه ذوب پایین, دانلود رایگان پاورپوینت فلزات با نقطه ذوب پایین, دانلود پاورپوینت فلزات با نقطه ذ

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.