دانلود رایگان پاورپوینت فلز حافظه دار

دانلود رایگان پاورپوینت فلز حافظه دار


دانـلـود پاورپوینت مهندسی مواد بـا عـنـوان، آلیاژهای حافظه دار بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : مقدمه: موادی که باعث سازگاری سازه با محیط خود می شوند، مواد محرک نامیده می شوند. این مواد می توانند شکل، سفتی، مکان، فرکانس طبیعی و سایر مشخصات مکانیکی را در پاسخ به دما و یا میدان های الکترومغناطیسی تغییر دهند. امروزه پنج نوع ماده محرک به طور عمده استفاده می شود که شامل :۱آلیاژهای حافظه دار:۲ سرامیکهای پیزوالکتریک:۳  مواد مغناطیسی سخت :۴ مایعات الکترورئولوژکال و۵ :مگنتورئولوژیکال می باشند. این مواد از زمره مواد هوشمند محرک می باشند. مواد هوشمند آن دسته از موادی هستند که می توانند به تغییرات محیط به بهترین شکل ممکن پاسخ داده و رفتار خود را نسبت به تغییرات تنظیم نمایند. آلیاژهای حافظه دار: آلیاژهای حافظه دار گروه جدیدی از مواد هستند که اگر با ترکیب شیمیایی مشخّص تحت عملیات حرارتی مناسبی قرار گیرند ، توانایی بازگشت به شکل یا اندازه از قبل تعیین شده را از خود نشان   می دهند.در واقع آلیاژهای حافظه داراین توانایی را دارند که اگر آنها را تا بالای دمای ویژه ای گرم کنیم ، ق …

فنی و مهندسی

دانلود رایگان, ,فلز حافظه دار, پاورپوینت فلز حافظه دار, دانلود رایگان پاورپوینت فلز حافظه دار, دانلود پاورپوینت فلز حافظه دار, دانلود پاورپوینت در مورد فلز ?

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.