دانلود فایل گزارش کارآموزی دادگاه عمومی .

  دانلود گزارش کارآموزی دادگاه عمومی فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: ۲۱۷         فهرست ۱- ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر ۲- انواع اوراق قضایی ۳- تهیه آمار و انواع دفاتر دادگاه اصطلاحات فصل دوم : شعبه حقوقی ۴- دادخواست تمکین و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و دادخواست مطالبه معوقه از ناحیه وکیل خوانده ۵- مطالبه وجه چک ۶- مطالبه نصف مهریه ۷- مطالبه وجه چک ۸- خلع ید ۹- الزام به تنظیم سند خودرو ۱۰- ابطال سند مالکیت معارض با درج   در آگهی روزنامه ۱۱- ابطال دفترچه قرارداد صادره و الزام خوانده ردیف اول به حضور در دفترخانه ۱۲- واخواهی از دادنامه شماره ۱۶۲۱- ۲۸/۱۱/۸۳ ۱۳- صدرو حکم به فروش باغ ۱۴- مطالبه مهریه ۱۵- گواهی حصر وراثت ۱۶- فسخ نکاح ۱۷- الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص اجاره یک باب مغازه عینک سازی ۱۸- ابطال رأی کمیسیون ۱۹- مطالبه اجور معوقه ۲۰- ابطال سند مالکیت معارض با در در روزنامه ۲۱- استرداد چک ۲۲- تقاضای صدور حکم مفقود الاثر ۲۳- فسخ معامله ۲۴- دادخواس …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.