دانلود فایل گزارش کارآموزی دادگاه .

  دانلود گزارش کارآموزی دادگاه فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: ۱۸۳         یکی از گزارش ها : کلاسه پرونده : … دادگاه تجدید نظر استان، شعبه ۳۹ تجدید نظرخواه : … تجدید نظر خوانده : موضوع تجدید نظرخواهی: جریحه دار نمودن عفت عمومی   گردش کار : رأی دادگاه عمومی جزایی تهران ضمیمه است شاکی نیروی انتظامی است: در خصوص اتهام آقای …. بر جریحه دار نمودن عفت عمومی با توجه به گزارش مامورین و اقاریر متهم اتهام وی محرز است. مستندا به مواد ۶۳۸ و ۲۲ از قانون مجازات اسلامی و لحاظ جوانی متهم پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی نقدی بدل از حبس می نماید رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی است . لایحه تجدید نظر خواهی ضمیمه است. مطابق لایحه وی اعلام نموده است که چنین اتهامی را نمی پذیرد و به لحاظ فقر مالی توانایی پرداخت آن را ندارم. لایحه تجدید نظرخواهی به دادگاه بدوی داده می شود و در آنجا ثبت می شود و دادگاه بدوی پرونده را به همراه لایحه به دادگاه تجدید نظر می آید . رأی دادگاه ضم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.