روشهای جمع آوری و دفع زباله

روشهای جمع آوری و دفع زباله

روشهای جمع آوری و دفع زباله

روشهای جمع آوری و دفع زباله

مقدمه
زباله به مواد زاید جامدی گفته می شود که عمدتاً به واسطه فعالیت انسان در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و شهری تولید می شوند.
انسان انواع مواد را با سختی از طبیعت به دست می آورد و به آسانی تبدیل به زباله کرده و به طبیعت باز می گرداند. در گذشته زباله ها در دوری تکوینی ایجاد و تبدیل می‌شدند؛ اما امروزه دیگر امکان چنین دوری وجود ندارد، زیرا میزان زباله ها بیش از آن است که تجزیه و تبدیل آنها در یک دوره زمانی مناسب ممکن باشد.
در یک زیست بوم بکر و…

مهندسی محیط زیست

روشهای جمع آوری و دفع زباله,محیط زیست,مقاله,تحقیق

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.