نقش ترویج در توسعه کشاورزی ایران ۱۴۰۰

نقش ترویج در توسعه کشاورزی ایران ۱۴۰۰

نقش ترویج در توسعه کشاورزی ایران 1400

نقش ترویج در توسعه کشاورزی ایران ۱۴۰۰

ترویج کشاورزی :
ترویج کشاورزی دولتی در بیست سال گذشته در بسیاری از کشورهای جهان ، از لحاظ محدودیت ها ، منابع مالی و تحت پوشش قرار ندادن تعداد زیادی از کشاورزان، مورد انتقاد جدی بوده است . ترویج کشاورزی جهت رویارویی با چالش های پیش روی خود را به سه رویکرد مجهز نموده است . این رویکردها عبارتند از : نوسازی (اصلاح) ، تمرکززدایی و خصوصی سازی .
الف)نوسازی : دو راهبرد عمده سیاسی / نهادی ، برای نوسازی نظام های ترویج کشاورزی ملی عبارتند از : حرکت از…

کشاورزی و منابع طبیعی

توسعه کشاورزی ایران,سال۱۴۰۰,کشاورزی ودامپروری,تحقیق,مقاله

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.