ویندوز ۲۰۰۳ سرور

ویندوز ۲۰۰۳ سرور

ویندوز 2003  سرور

ویندوز ۲۰۰۳ سرور

فهرست مطالب
عنوان صفحه
 
فصل اول :معرفی ویندوز سرور ۲۰۰۳
ü ویرایشهای ویندوز سرور ۲۰۰۳ …………………………………………………………………………………………………. ۱
ü ویرایشStandard ………………………………………………………………………………………………………… 1
ü ویرایش Enterprise ………………………………………………………………………………………………………. 2
ü ویرایش Datacenter ……………………………………………………………………………………………………… 2
ü ویرایش…

کامپیوتر

ویندوز ۲۰۰۳ سرور,کامپیوتر,دانشجو,تحقیق,مقاله

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.