پاورپوینت ضرورت نهادینه شدن مدیریت مصرف آب کشاورزی

پاورپوینت ضرورت نهادینه شدن مدیریت مصرف آب کشاورزی

پاورپوینت ضرورت نهادینه شدن مدیریت مصرف آب   کشاورزی

پاورپوینت ضرورت نهادینه شدن مدیریت مصرف آب کشاورزی

فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:۲۱ اسلاید
برخی از اسلایدها:
ساختارهای مدیریت جامع آب (فرابخشی) موجود
شورای عالی آب
کمیته مشترک ستادی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی (وزارت جهادکشاورزی ، وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
– کمیته های مشترک استانی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی
– کمیته اجرائی قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور
– هیأت های ۳ نفره و ۵ نفره موضوع ماده ۱۹ و ۲۰ قانون توزیع عادلانه آب
– کارگروه آب کشاورزی و منابع طبیعی…

پاورپوینت ضرورت نهادینه شدن مدیریت مصرف آب   کشاورزی

پاورپوینت ضرورت نهادینه شدن مدیریت مصرف آب کشاورزی

فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:۲۱ اسلاید
برخی از اسلایدها:
ساختارهای مدیریت جامع آب (فرابخشی) موجود
شورای عالی آب
کمیته مشترک ستادی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی (وزارت جهادکشاورزی ، وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
– کمیته های مشترک استانی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی
– کمیته اجرائی قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور
– هیأت های ۳ نفره و ۵ نفره موضوع ماده ۱۹ و ۲۰ قانون توزیع عادلانه آب
– کارگروه آب کشاورزی و منابع طبیعی…

پاورپوینت ضرورت نهادینه شدن مدیریت مصرف آب   کشاورزی

پاورپوینت ضرورت نهادینه شدن مدیریت مصرف آب کشاورزی

فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:۲۱ اسلاید
برخی از اسلایدها:
ساختارهای مدیریت جامع آب (فرابخشی) موجود
شورای عالی آب
کمیته مشترک ستادی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی (وزارت جهادکشاورزی ، وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
– کمیته های مشترک استانی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی
– کمیته اجرائی قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور
– هیأت های ۳ نفره و ۵ نفره موضوع ماده ۱۹ و ۲۰ قانون توزیع عادلانه آب
– کارگروه آب کشاورزی و منابع طبیعی…

کشاورزی

ضرورت,نهادینه,شدن,مدیریت,مصرف آب,کشاورزی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.