پاورپوینت معرفی و آشنایی با سیستم Wireless

پاورپوینت معرفی و آشنایی با سیستم Wireless

پاورپوینت معرفی و آشنایی با سیستم  Wireless

پاورپوینت معرفی و آشنایی با سیستم Wireless

فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها: ۱۷  اسلاید
قسمتی از اسلایدها:
بحران فرکانس در سیستم های بدون سیم:
افزایش روز افزون استفاده از سیستم های بدون سیم،سرویس دهندگان را با مسئله کمبود طیف فرکانسی مواجه می کند. در سیستم های WLL نیز همانند سیستم هی دیگر بی سیم، در حین طراحی باید به محدوده فرکانس و استفاده بهینه از طیف فرکانس توجه کرد.
علیرغم اینکه مشترک تنها در زمان برقراری ارتباط محدوده ای از فرکانس را اشغال می کند اما مسئله کمبود طیف فرکانسی…

پاورپوینت معرفی و آشنایی با سیستم  Wireless

پاورپوینت معرفی و آشنایی با سیستم Wireless

فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها: ۱۷  اسلاید
قسمتی از اسلایدها:
بحران فرکانس در سیستم های بدون سیم:
افزایش روز افزون استفاده از سیستم های بدون سیم،سرویس دهندگان را با مسئله کمبود طیف فرکانسی مواجه می کند. در سیستم های WLL نیز همانند سیستم هی دیگر بی سیم، در حین طراحی باید به محدوده فرکانس و استفاده بهینه از طیف فرکانس توجه کرد.
علیرغم اینکه مشترک تنها در زمان برقراری ارتباط محدوده ای از فرکانس را اشغال می کند اما مسئله کمبود طیف فرکانسی…

پاورپوینت معرفی و آشنایی با سیستم  Wireless

پاورپوینت معرفی و آشنایی با سیستم Wireless

فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها: ۱۷  اسلاید
قسمتی از اسلایدها:
بحران فرکانس در سیستم های بدون سیم:
افزایش روز افزون استفاده از سیستم های بدون سیم،سرویس دهندگان را با مسئله کمبود طیف فرکانسی مواجه می کند. در سیستم های WLL نیز همانند سیستم هی دیگر بی سیم، در حین طراحی باید به محدوده فرکانس و استفاده بهینه از طیف فرکانس توجه کرد.
علیرغم اینکه مشترک تنها در زمان برقراری ارتباط محدوده ای از فرکانس را اشغال می کند اما مسئله کمبود طیف فرکانسی…

کامپیوتر

آشنایی,سیستم,وایرلس

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.