پاورپوینت مقدمه ای بر فناوری اطلاعات (فصل دوم)

پاورپوینت مقدمه ای بر فناوری اطلاعات (فصل دوم)


فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:۱۴۲ اسلاید برخی اسلاید: ۱-۲ سیستم های اطلاعات: مفاهیم و تعاریف ۲-۲ طبقه بندی و سیر تکامل سیستم های اطلاعات ۳-۲ سیستم های پردازش تراکنش در مقابل سیستم های اطلاعات کارکردی ۴-۲ چگونگی پشتیبانی فناوری اطلاعات از فعالیت های سازمانی ۵-۲ چگونگی پشتیبانی فناوری اطلاعات از زنجیره تأمین، مدیریت ارتباط با مشتریان و مدیریت روابط عمومی ۶-۲ زیرساخت و معماری سیستم های اطلاعات ۷-۲ سیستم های مبتنی بر وب ۸-۲ محیط های جدید پردازش ۹-۲ مدیریت منابع اطلاعات اهداف اموزشی: ۱. انواع سیستم های اطلاعات و مراحل تکامل آنها را تشریح کرده و سیستم های خاص را طبقه بندی نمایید. ۲. سیستم های پردازش تراکنش و سیستم های اطلاعات کارکردی را تشریح و مقایسه نمایید. ۳. اصلی ترین سیستم های پشتیبان داخلی را شناسایی کرده وآنها را با کارکردهای مدیریتی مرتبط سازید. ۴.پشتیبانی که فناوری اطلاعات در خلال زنجیره تأمین (شامل مدیریت روابط مشتریان) مهیا می سازد را تشریح نمایید. ۵. زیرساخت و معماری اطلاعات را تشریح نمایید. ۶. ساختار سرویس گیرنده / سرویس دهنده را با سیستم های قدیمی مبتنی بر مین فری …


فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:۱۴۲ اسلاید برخی اسلاید: ۱-۲ سیستم های اطلاعات: مفاهیم و تعاریف ۲-۲ طبقه بندی و سیر تکامل سیستم های اطلاعات ۳-۲ سیستم های پردازش تراکنش در مقابل سیستم های اطلاعات کارکردی ۴-۲ چگونگی پشتیبانی فناوری اطلاعات از فعالیت های سازمانی ۵-۲ چگونگی پشتیبانی فناوری اطلاعات از زنجیره تأمین، مدیریت ارتباط با مشتریان و مدیریت روابط عمومی ۶-۲ زیرساخت و معماری سیستم های اطلاعات ۷-۲ سیستم های مبتنی بر وب ۸-۲ محیط های جدید پردازش ۹-۲ مدیریت منابع اطلاعات اهداف اموزشی: ۱. انواع سیستم های اطلاعات و مراحل تکامل آنها را تشریح کرده و سیستم های خاص را طبقه بندی نمایید. ۲. سیستم های پردازش تراکنش و سیستم های اطلاعات کارکردی را تشریح و مقایسه نمایید. ۳. اصلی ترین سیستم های پشتیبان داخلی را شناسایی کرده وآنها را با کارکردهای مدیریتی مرتبط سازید. ۴.پشتیبانی که فناوری اطلاعات در خلال زنجیره تأمین (شامل مدیریت روابط مشتریان) مهیا می سازد را تشریح نمایید. ۵. زیرساخت و معماری اطلاعات را تشریح نمایید. ۶. ساختار سرویس گیرنده / سرویس دهنده را با سیستم های قدیمی مبتنی بر مین فری …


فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:۱۴۲ اسلاید برخی اسلاید: ۱-۲ سیستم های اطلاعات: مفاهیم و تعاریف ۲-۲ طبقه بندی و سیر تکامل سیستم های اطلاعات ۳-۲ سیستم های پردازش تراکنش در مقابل سیستم های اطلاعات کارکردی ۴-۲ چگونگی پشتیبانی فناوری اطلاعات از فعالیت های سازمانی ۵-۲ چگونگی پشتیبانی فناوری اطلاعات از زنجیره تأمین، مدیریت ارتباط با مشتریان و مدیریت روابط عمومی ۶-۲ زیرساخت و معماری سیستم های اطلاعات ۷-۲ سیستم های مبتنی بر وب ۸-۲ محیط های جدید پردازش ۹-۲ مدیریت منابع اطلاعات اهداف اموزشی: ۱. انواع سیستم های اطلاعات و مراحل تکامل آنها را تشریح کرده و سیستم های خاص را طبقه بندی نمایید. ۲. سیستم های پردازش تراکنش و سیستم های اطلاعات کارکردی را تشریح و مقایسه نمایید. ۳. اصلی ترین سیستم های پشتیبان داخلی را شناسایی کرده وآنها را با کارکردهای مدیریتی مرتبط سازید. ۴.پشتیبانی که فناوری اطلاعات در خلال زنجیره تأمین (شامل مدیریت روابط مشتریان) مهیا می سازد را تشریح نمایید. ۵. زیرساخت و معماری اطلاعات را تشریح نمایید. ۶. ساختار سرویس گیرنده / سرویس دهنده را با سیستم های قدیمی مبتنی بر مین فری …

علوم انسانی

مقدمه ,فناوری ,اطلاعات

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.