پاورپوینت مقدمه علم اخلاق پزشکی

پاورپوینت مقدمه علم اخلاق پزشکی


فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:۶۲ اسلاید برخی اسلاید: مسئولیت ها و تعهدات پزشک و پرستار: مسئولیت قانونی ¢مسئوولیت انتظامی ¢مسئولیت اخلاقی، (اجتماعی)… اخلاق به معنی عام: همه ویژگی های درونی انسان اعم از خوب یا بد اخلاق به معنی خاص: رفتار و خصوصیات روحی و معنوی مثبت دو واژه در لاتین معنی اخلاق میدهد:  Morals : خلق و خوی راسخ در نفس Ethics :بحث پیرامون رفتارهای خوب و بد، درست و خطا و پاک و پلید چهار مبنای کلیدی اخلاقی عمده که امروزه در امریکا و انگلیس وسیله ای برای راهنمائی تصمیم گیری عملی ارزش قائل شدن برای اختیار و استقلال فرد (Respect for autonomy) ¢وظیفه سودمند بودن )(Duty of beneficence ¢وظیفه عدم زیان باری و اضرار )( Duty of non-maleficence ¢احترام به عدالت (( Respect for justice (تئوری (Beauchamp & Childress ساده، قابل دسترس، بیطرف، زبان مشترک)در اسلام اتونومی بعد از سودمندی قراردارد) …


فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:۶۲ اسلاید برخی اسلاید: مسئولیت ها و تعهدات پزشک و پرستار: مسئولیت قانونی ¢مسئوولیت انتظامی ¢مسئولیت اخلاقی، (اجتماعی)… اخلاق به معنی عام: همه ویژگی های درونی انسان اعم از خوب یا بد اخلاق به معنی خاص: رفتار و خصوصیات روحی و معنوی مثبت دو واژه در لاتین معنی اخلاق میدهد:  Morals : خلق و خوی راسخ در نفس Ethics :بحث پیرامون رفتارهای خوب و بد، درست و خطا و پاک و پلید چهار مبنای کلیدی اخلاقی عمده که امروزه در امریکا و انگلیس وسیله ای برای راهنمائی تصمیم گیری عملی ارزش قائل شدن برای اختیار و استقلال فرد (Respect for autonomy) ¢وظیفه سودمند بودن )(Duty of beneficence ¢وظیفه عدم زیان باری و اضرار )( Duty of non-maleficence ¢احترام به عدالت (( Respect for justice (تئوری (Beauchamp & Childress ساده، قابل دسترس، بیطرف، زبان مشترک)در اسلام اتونومی بعد از سودمندی قراردارد) …


فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:۶۲ اسلاید برخی اسلاید: مسئولیت ها و تعهدات پزشک و پرستار: مسئولیت قانونی ¢مسئوولیت انتظامی ¢مسئولیت اخلاقی، (اجتماعی)… اخلاق به معنی عام: همه ویژگی های درونی انسان اعم از خوب یا بد اخلاق به معنی خاص: رفتار و خصوصیات روحی و معنوی مثبت دو واژه در لاتین معنی اخلاق میدهد:  Morals : خلق و خوی راسخ در نفس Ethics :بحث پیرامون رفتارهای خوب و بد، درست و خطا و پاک و پلید چهار مبنای کلیدی اخلاقی عمده که امروزه در امریکا و انگلیس وسیله ای برای راهنمائی تصمیم گیری عملی ارزش قائل شدن برای اختیار و استقلال فرد (Respect for autonomy) ¢وظیفه سودمند بودن )(Duty of beneficence ¢وظیفه عدم زیان باری و اضرار )( Duty of non-maleficence ¢احترام به عدالت (( Respect for justice (تئوری (Beauchamp & Childress ساده، قابل دسترس، بیطرف، زبان مشترک)در اسلام اتونومی بعد از سودمندی قراردارد) …

علوم پزشکی

علم ,اخلاق ,پزشکی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.