پاورپوینت پرتودرمانی استروتاکتیک ورادیو سرجری تدریس فصل۲۱ فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری

پاورپوینت پرتودرمانی استروتاکتیک ورادیو سرجری تدریس فصل۲۱ فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری


  پاورپوینت پرتودرمانی استروتاکتیک ورادیو سرجری تدریس فصل۲۱ فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری       25اسلاید همراه باتصویر   1- مقدمه – Stereotactic radiosurgery (SRS) – یک روش درمانی ”تک جلسه ای“ single fraction     در پرتو درمانی است که برای تومورهای داخل مغزی به کار میرود. در این روش از دستگاه استریوتاکتیک و تعدادی از بیمهای قوسی ( arc )  هم مرکز و غیر هم صفحه استفاده میشود. اعمال دز در جلسات متعدد Stereotactic radiotherapy:     – مشخصۀ SRS تطبیق با درجۀ بسیار بالا میباشد. – دقت دستگاه باید بالا باشد: مثال : دقت مکانیکی در جابجایی ایزوسنتر: البته خطای                   نیز مجاز است. تاریخچه radiosurgery : Lars Leksell – 1951 60 سال پیش     …


  پاورپوینت پرتودرمانی استروتاکتیک ورادیو سرجری تدریس فصل۲۱ فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری       25اسلاید همراه باتصویر   1- مقدمه – Stereotactic radiosurgery (SRS) – یک روش درمانی ”تک جلسه ای“ single fraction     در پرتو درمانی است که برای تومورهای داخل مغزی به کار میرود. در این روش از دستگاه استریوتاکتیک و تعدادی از بیمهای قوسی ( arc )  هم مرکز و غیر هم صفحه استفاده میشود. اعمال دز در جلسات متعدد Stereotactic radiotherapy:     – مشخصۀ SRS تطبیق با درجۀ بسیار بالا میباشد. – دقت دستگاه باید بالا باشد: مثال : دقت مکانیکی در جابجایی ایزوسنتر: البته خطای                   نیز مجاز است. تاریخچه radiosurgery : Lars Leksell – 1951 60 سال پیش     …


  پاورپوینت پرتودرمانی استروتاکتیک ورادیو سرجری تدریس فصل۲۱ فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری       25اسلاید همراه باتصویر   1- مقدمه – Stereotactic radiosurgery (SRS) – یک روش درمانی ”تک جلسه ای“ single fraction     در پرتو درمانی است که برای تومورهای داخل مغزی به کار میرود. در این روش از دستگاه استریوتاکتیک و تعدادی از بیمهای قوسی ( arc )  هم مرکز و غیر هم صفحه استفاده میشود. اعمال دز در جلسات متعدد Stereotactic radiotherapy:     – مشخصۀ SRS تطبیق با درجۀ بسیار بالا میباشد. – دقت دستگاه باید بالا باشد: مثال : دقت مکانیکی در جابجایی ایزوسنتر: البته خطای                   نیز مجاز است. تاریخچه radiosurgery : Lars Leksell – 1951 60 سال پیش     …

علوم پزشکی

پاورپوینت پرتودرمانی استروتاکتیک,پاورپوینت پرتودرمانی استروتاکتیک ورادیو سرجری تدریس,پاورپوینت فصل۲۱ فیزیک پرتو درمانی خانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.