پلان ساختمان مسکونی ۲ طبقه

پلان ساختمان مسکونی ۲ طبقه

پلان ساختمان مسکونی 2 طبقه

پلان ساختمان مسکونی ۲ طبقه

حجم ۱۱۸ کیلو بایت
فرمت فایل: rar
تعداد شیت: ۱۷ شیت
متراژ کل ۴۰۳ مترمربع

این فایل یکی از جدیدترین نقشه های یک ساختمان ۲ طبقه با پارکینگ و تجاری است که تمامی نقشه های آن تائید شده و اجرا نیز گردیده است.

فایل شامل:
سایت پلان
پلان اندازه گذاری(زیرزمین، همکف، اول، دوم، خرپشته)
تجاری یک و نیم طبقه
پلان شیب بام
برش طولی
برش عرضی
نمای شمالی
نمای غربی
جزئیات وال پست
جزئیات اجرای سرویس بهداشتی
جزئیات اجرای سقف کاذب
جزئیات دربها و پنجره…

 

پلان ساختمان مسکونی 2 طبقه

پلان ساختمان مسکونی ۲ طبقه

حجم ۱۱۸ کیلو بایت
فرمت فایل: rar
تعداد شیت: ۱۷ شیت
متراژ کل ۴۰۳ مترمربع

این فایل یکی از جدیدترین نقشه های یک ساختمان ۲ طبقه با پارکینگ و تجاری است که تمامی نقشه های آن تائید شده و اجرا نیز گردیده است.

فایل شامل:
سایت پلان
پلان اندازه گذاری(زیرزمین، همکف، اول، دوم، خرپشته)
تجاری یک و نیم طبقه
پلان شیب بام
برش طولی
برش عرضی
نمای شمالی
نمای غربی
جزئیات وال پست
جزئیات اجرای سرویس بهداشتی
جزئیات اجرای سقف کاذب
جزئیات دربها و پنجره…

 

پلان ساختمان مسکونی 2 طبقه

پلان ساختمان مسکونی ۲ طبقه

حجم ۱۱۸ کیلو بایت
فرمت فایل: rar
تعداد شیت: ۱۷ شیت
متراژ کل ۴۰۳ مترمربع

این فایل یکی از جدیدترین نقشه های یک ساختمان ۲ طبقه با پارکینگ و تجاری است که تمامی نقشه های آن تائید شده و اجرا نیز گردیده است.

فایل شامل:
سایت پلان
پلان اندازه گذاری(زیرزمین، همکف، اول، دوم، خرپشته)
تجاری یک و نیم طبقه
پلان شیب بام
برش طولی
برش عرضی
نمای شمالی
نمای غربی
جزئیات وال پست
جزئیات اجرای سرویس بهداشتی
جزئیات اجرای سقف کاذب
جزئیات دربها و پنجره…

 

سایر رشته های فنی مهندسی

نقشه,معماری,مبلمان,نما,۲طبقه,مسکونی,پلان_قاسمی

  • پلان ساختمان مسکونی ۲ طبقه روی پیلوت
  • پلان ساختمان مسکونی ۲ طبقه
  • پلان ساختمان مسکونی دو طبقه ۱۰۰ متری
  • پلان ساختمان مسکونی دو طبقه
  • پلان ساختمان مسکونی دو طبقه با پیلوت
  • نقشه ساختمان مسکونی دو طبقه
  • دانلود پلان ساختمان مسکونی ۲ طبقه
  • پلان معماری ساختمان مسکونی ۲ طبقه
  • دانلود پلان ساختمان مسکونی دو طبقه
  • پلان ساختمان مسکونی ۴ طبقه دو واحدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.