کتاب شیطان وخدا اثر ژان پل سارتر

کتاب شیطان وخدا اثر ژان پل سارتر

کتاب شیطان وخدا  اثر ژان پل سارتر

کتاب شیطان وخدا اثر ژان پل سارتر

شیطان و خدا

نویسنده: ژان پل سارتر
مترجم: ابوالحسن نجفی
۲۴۱ صفحهنمایشنامه در سه پرده و یازده مجلس«شیطان و خدا» اثر ژان پل سارتر فیلسوف، اگزیستانسیالیست، رمان‌نویس، نمایش‌نامه ‌نویس، روزنامه نگار و منتقد فرانسوی است، که نخستین بار در ۷ ژوئن ۱۹۵۱ در «تئاتر آنتوان» به روی صحنه آمد و در همان سال به صورت کتاب منتشر شد. موضوع این نمایشنامه سرگذشت دردناک مردی است که میخواهد آزادانه اول «بدی» را و سپس «خوبی» را انتخاب…

کتاب شیطان وخدا  اثر ژان پل سارتر

کتاب شیطان وخدا اثر ژان پل سارتر

شیطان و خدا

نویسنده: ژان پل سارتر
مترجم: ابوالحسن نجفی
۲۴۱ صفحهنمایشنامه در سه پرده و یازده مجلس«شیطان و خدا» اثر ژان پل سارتر فیلسوف، اگزیستانسیالیست، رمان‌نویس، نمایش‌نامه ‌نویس، روزنامه نگار و منتقد فرانسوی است، که نخستین بار در ۷ ژوئن ۱۹۵۱ در «تئاتر آنتوان» به روی صحنه آمد و در همان سال به صورت کتاب منتشر شد. موضوع این نمایشنامه سرگذشت دردناک مردی است که میخواهد آزادانه اول «بدی» را و سپس «خوبی» را انتخاب…

کتاب شیطان وخدا  اثر ژان پل سارتر

کتاب شیطان وخدا اثر ژان پل سارتر

شیطان و خدا

نویسنده: ژان پل سارتر
مترجم: ابوالحسن نجفی
۲۴۱ صفحهنمایشنامه در سه پرده و یازده مجلس«شیطان و خدا» اثر ژان پل سارتر فیلسوف، اگزیستانسیالیست، رمان‌نویس، نمایش‌نامه ‌نویس، روزنامه نگار و منتقد فرانسوی است، که نخستین بار در ۷ ژوئن ۱۹۵۱ در «تئاتر آنتوان» به روی صحنه آمد و در همان سال به صورت کتاب منتشر شد. موضوع این نمایشنامه سرگذشت دردناک مردی است که میخواهد آزادانه اول «بدی» را و سپس «خوبی» را انتخاب…

سایر موضوعات سرگرمی

رفتارشیطان,شهرآفتاب,شیطان وخدا,رفتارخداباشیطان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.