کتاب صوتی آخرین خنیاگر

کتاب صوتی آخرین خنیاگر

کتاب صوتی آخرین خنیاگر

کتاب صوتی آخرین خنیاگر

درباره کتاب صوتی آخرین خنیاگر – نسخه صوتی خنیاگرها بین قرون یازدهم تا سیزدهم در اوج بودند. «سام گالووی» آخرین خنیاگر بود. او قصد داشت بعد از سه ماه، مزرعۀ «رنو آلتیتو» را ترک کند و همۀ ساکنان مزرعه از رفتن او غمگین بودند. سام یک گیتاریست بود و روی اسبش، آواز می خواند. او بعد از ترک مزرعه، به دامداری «الیسون» رفت و پیرمرد از آمدن او استقبال کرد. یک روز السیون با «جیمز کینگ» برخورد کرد. او شرورترین مرد در جنوب غرب تگزاس بود…

تاریخ و فرهنگ

کتاب صوتی آخرین خنیاگر,کتاب آخرین خنیاگر,آخرین خنیاگر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.