۲۰ طرح گره چینی با جزییات رسم

۲۰ طرح گره چینی با جزییات رسم


این فایل شامل طرجهای اجرا شده اتوکد میباشد که برای کسانی که آشنایی به نرم افزار اتوکد را ندارند یا میخواهند که این طرحها را در گوشی یا تبلت بهمراه داشته باشند قابل استفاده بوده ودارای تصاویری از محل اجرای آنها میباشد …


این فایل شامل طرجهای اجرا شده اتوکد میباشد که برای کسانی که آشنایی به نرم افزار اتوکد را ندارند یا میخواهند که این طرحها را در گوشی یا تبلت بهمراه داشته باشند قابل استفاده بوده ودارای تصاویری از محل اجرای آنها میباشد …


این فایل شامل طرجهای اجرا شده اتوکد میباشد که برای کسانی که آشنایی به نرم افزار اتوکد را ندارند یا میخواهند که این طرحها را در گوشی یا تبلت بهمراه داشته باشند قابل استفاده بوده ودارای تصاویری از محل اجرای آنها میباشد …

عمومی و آزاد

گره چینی , geometric art

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.