تحقیقی درباره ی هخامنشیان

تحقیقی درباره ی هخامنشیان تحقیقی درباره ی هخامنشیان مقدمه هخامنشیان نام دودمانی پادشاهی در ایران پیش از اسلام است. پادشاهان این دودمان از پارسیان بودند و تبار خود را به «هخامنش» می‌رساندند که سرکردهٔ طایفه‌ پاسارگاد از طایفه‌های پارسیان بوده است.هخامنشیان نخست پادشاهان بومی پارس و سپس انشان بودند ولی با شکستی که کوروش بزرگ […]

Read more

دانلود کتاب تاریخ ماد دیاکونوف

دانلود کتاب تاریخ ماد دیاکونوف دانلود کتاب تاریخ ماد دیاکونوف دانلود کتاب ” تاریخ ماد ؛ دیاکونوف “ کتاب نایاب و ارزشمند تاریخ ماد ، نوشته ایگور میخائیلوویچ دیاکونوف، یکی از شرق‌شناسان و ایرانشناسان روسی، متخصص عالی رتبه تاریخ شرق باستان و زبانهای باستانی است.مادها قبایل آریایی بودند که پیش از هخامنشیان بر بخش بزرگی […]

Read more

دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران سعید نفیسی

دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران سعید نفیسی دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران سعید نفیسی دانلود کتاب ” تاریخ معاصر ایران ؛ سعید نفیسی “ کتاب نایاب تاریخ معاصر ایران تالیف استاد سعید نفیسی می‌باشد. کتاب تاریخ معاصر ایران به شرح تاریخ ایران از کودتای اسفند ۱۲۹۹ خورشیدی (کودتای رضاخان و سیدضیا طباطبایی) تا سال ۱۳۲۰۹خورشیدی […]

Read more

دانلود کتاب تاریخ هرودوت (۵ جلد کامل)

دانلود کتاب تاریخ هرودوت (۵ جلد کامل) دانلود کتاب تاریخ هرودوت (۵ جلد کامل) دانلود کتاب ” تاریخ هرودوت “ متن کامل کتاب نایاب و ارزشمند « تاریخ هرودوت » اثر « هرودوت » پدر تاریخ جهان. این کتاب کاملترین کتاب تاریخ هرودوت می‌باشد که در دو بخش آماده دانلود می‌باشد: بخش اول شامل مجموعه […]

Read more

قیام ۱۵ خرداد

قیام ۱۵ خرداد   قیام ۱۵ خرداد پانزدهم خرداد، نقطه عطفی است در تاریخ معاصر؛ یادگاری است از پیوند معنوی توده های عظیم مردم کشور ما؛ واکنشی است از احساس عمیق مذهبی ملت ایران؛نمایشی است ازبهپاخاستن مردمی که می خواستند ظلم و ستم را از بن بر کنند؛ تجسمی است از تاریخ اسلام و درجه […]

Read more

صهیونیسم

صهیونیسم   صهیونیسم و یهوه در تورات چنین فرمود : «سه بار در سال برای منجشن بگیر … سه بار در سال هر مذکری از (جامعه) تو در پیشگاه خداوند حضوریابد» این سه جشن به ترتیب جشن پِسَح، جشن شاووعُوت و جشن سوکوُت نامدارند . و اما عید پسح که موضوع مورد بحث ما می […]

Read more

شکل گیری اسراییل

شکل گیری اسراییل   شکل گیری اسراییل یهودیت در بخش دین وتفکر بر خلاف نژاد و نسب ،سابقه ای طولانی دارد. اگر چه گروهی برآنند که این یهودیت دینی، همان یهودیت نژادی است اما بایدگفت که امروزه از نژاد بنی اسرائیل خبری نیست و تنها می توان آنها را با مشخصات و توصیفشان درکتب تاریخی […]

Read more

زوایای تاریکی از تاسیس و تثبیت اسراییل

زوایای تاریکی از تاسیس و تثبیت اسراییل   زوایای تاریکی از تاسیس و تثبیت اسراییل در قرن هیجدهم وقتی که پذیرش یهودیان در کشورهای جدید ملی اروپا دچار اشکال شد، ناپلئون از یهودیان خواست زیر پرچم او جمع شوند و اورشلیم قدیم را بدست آورند. این بیان به اندیشه بازگشت به فلسطین فرصت تولد داد. […]

Read more

یعقوب و چگونگی تشکیل دولت صفاری

یعقوب و چگونگی تشکیل دولت صفاری   یعقوب و چگونگی تشکیل دولت صفاری تاریخ صفاریان زمان و مکان محدودی از تاریخ پرفراز و نشیب ایران دوره اسلامی را در بر می گیرد یعقوب لیث صفاری در نزد ایرانیان همواره یادآور خاطر جوانمردان و عیاران ایرانی است حرکت او در حقیقت، حرکت گروهی از مردم ایران […]

Read more