مبانی نظری و پیشینه مدیریت سودهای غیر منتظره

مبانی نظری و پیشینه مدیریت سودهای غیر منتظره مبانی نظری و پیشینه مدیریت سودهای غیر منتظره ۲۸ صفحه بصورت فایل ورد همراه با منابع کامل ۲-۱ مقدمه. ۱۷ ۲-۲ مدیریت سودهای غیر منتظره۱۸ ۲-۲-۱ انگیزه ‏های مدیریت سودهای غیر منتظره۱۸ ۲-۲-۲ مکانیزم‏ های اجتناب از (مدیریت) سودهای غیر منتظره منفی.. ۱۹ ۲-۲-۲-۱ مدیریت سود از […]

Read more

مبانی نظری و پیشینه مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود

مبانی نظری و پیشینه مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود مبانی نظری و پیشینه مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود ۸۳ صفحه بصورت فایل ورد همراه با منابع کامل ۲-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶ ۲-۲-۱- مفاهیم مختلف سود …………………………………………………………………………………………………….. ۱۷ ۲-۲-۱-۱- سود ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷ ۲-۲-۱-۲- اهداف گزارشگری سود …………………………………………………………………………………………… ۱۷ ۲-۲-۱-۳- پیش بینی سود […]

Read more

مبانی نظری و پیشینه نسبت های مالی و پیش بینی بحران کسب و کار

مبانی نظری و پیشینه نسبت های مالی و پیش بینی بحران کسب و کار مبانی نظری و پیشینه نسبت های مالی و پیش بینی بحران کسب و کار ۴۸ صفحه بصورت فایل ورد همراه با منابع کامل ۲ـ۱ـ مقدمه. ۹ ۲ـ۲ـ سیستم حسابداری در ایران. ۱۱ ۲ـ۳ـ بازار سرمایه نوپای ایران. ۱۱ ۲ـ۴ـ نسبت های […]

Read more

مبانی نظری و پیشینه مدیریت سود

مبانی نظری و پیشینه مدیریت سود مبانی نظری و پیشینه مدیریت سود ۴۱ صفحه بصورت فایل ورد همراه با منابع کامل ۱-۲- مقدمه. ۱۹ ۲-۲- مروری بر مفهوم بنیادی سود و اهمیت آن :۲۴ ۳-۲- مفهوم سود در سطح ساختار ( قواعد و تعاریف):۲۶ ۴-۲- مفهوم سود در سطح معانی ( ارتباط با واقعیت های […]

Read more

مبانی نظری و پیشینه مدیریت سود و چسبندگی هزینه

مبانی نظری و پیشینه مدیریت سود و چسبندگی هزینه مبانی نظری و پیشینه مدیریت سود و چسبندگی هزینه ۴۰ صفحه بصورت فایل ورد همراه با منابع کامل مقدمه. ۱۲ ۲-۱. مبانی نظری.. ۱۳ ۲-۱-۱. تحلیل رفتار هزینه ها۱۳ ۲-۱-۲. چسبندگی هزینه ها۱۵ ۲-۱-۲-۱. مفهوم چسبندگی هزینه ها۱۶ ۲-۱-۲-۲. تئوریهای چسبندگی هزینه ها۱۷ ۲-۱-۳. مدیریت سود. […]

Read more

مبانی نظری و پیشینه ورشکستگی

مبانی نظری و پیشینه ورشکستگی مبانی نظری و پیشینه ورشکستگی ۴۹ صفحه بصورت فایل ورد همراه با منابع کامل بخش اول : ادبیات و مبانی نظری تحقیق (۱-۲ مقدمه………………………………………………………………………………………………….۱۴ (۲-۲ تعاریف ورشکستگی……………………………………………………………………………………..۱۵ (۳-۲ دلایل ورشکستگی……………………………………………………………………………………….۱۷ (۴-۲ مراحل ورشکستگی……………………………………………………………………………………..۰۲ (۵-۲ قوانین… جزئیات بیشتر / دانلود مبانی نظری و پیشینه ورشکستگی ۴۹ صفحه بصورت فایل ورد همراه […]

Read more

مبانی نظری و پیشینه هزینه های کیفیت

مبانی نظری و پیشینه هزینه های کیفیت مبانی نظری و پیشینه هزینه های کیفیت ۲۶ صفحه بصورت فایل ورد همراه با منابع کامل بخش اول – مبانی نظری تحقیق.. ۱۵ ۲-۱. مقدمه. ۱۵ ۲-۲. مفهوم کیفیت… ۱۶ ۲-۳. هزینه های کیفیت… ۱۶ ۲-۴. عوامل موثر بر هزینه های کیفیت… ۱۶ ۲-۵. انواع هزینه‎های کیفیت… ۱۷ […]

Read more

مبانی نظری و پیشینه هموارسازی سود و نسبت های مالی اهرمی

مبانی نظری و پیشینه هموارسازی سود و نسبت های مالی اهرمی مبانی نظری و پیشینه هموارسازی سود و نسبت های مالی اهرمی ۱۰۶ صفحه بصورت فایل ورد همراه با منابع کامل ۲-۱مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. ۹ ۲-۲- مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۱۰ ۳-۲-کاربردهای مختلف سود ………………………………………………………………………………………………۱۱ ۴-۲- مفاهیم سود ……………………………………………………………………………………………………………….۱۳ ۵-۲- اشخاص ذینفع و ذیحق در سود… جزئیات بیشتر […]

Read more

مبانی نظری و پیشینه هموارسازی سود

مبانی نظری و پیشینه هموارسازی سود مبانی نظری و پیشینه هموارسازی سود ۳۰ صفحه بصورت فایل ورد همراه با منابع کامل     مقدمه ۲۰ ۲-۱ سطح افشا ۲۰ ۲-۱-۱ خصوصیت های کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات ۲۰ ۲-۱-۲ افشای مالی ۲۱ ۲-۱-۳ اهداف افشا در گزارشگری مالی ۲۲ ۲-۱-۴ میزان اطلاعاتی که باید افشا […]

Read more

مبانی نظری و پیشینه نقد شوندگی سهام و مدیریت سود

مبانی نظری و پیشینه نقد شوندگی سهام و مدیریت سود مبانی نظری و پیشینه نقد شوندگی سهام و مدیریت سود ۵۸ صفحه بصورت فایل ورد همراه با منابع کامل ۲-۱ مقدمه. ۱۴ بخش اول: مبانی نظری نقدشوندگی.. ۱۴ ۲-۲ اهمیت نقدشوندگی.. ۱۴ ۲-۳ تعریف نقدشوندگی.. ۱۵ ۲-۳-۱ نقدشوندگی دارایی ها۱۷ ۲-۳-۲ نقدشوندگی بازار. ۱۸ ۲-۳-۳ […]

Read more